Procedure : 2019/2816(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000040/2020

Indgivne tekster :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Forhandlinger :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 10k
4. juni 2020
O-000040/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000040/2020
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 Besvarelse på plenarmøde 
 Om: Strategisk tilgang til lægemidler i miljøet

Den 11. marts 2019 vedtog Kommissionen en meddelelse om Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet (COM(2019)0128). I henhold til artikel 8c i direktivet om prioriterede stoffer bør denne strategiske tilgang, hvis det er relevant, følges op af forslag til foranstaltninger, der skal træffes på EU-plan og/eller nationalt plan, for at imødegå den mulige indvirkning på miljøet af farmaceutiske stoffer med henblik på at reducere udledninger, emissioner og tab af sådanne stoffer til vandmiljøet, under hensyntagen til folkesundhedsbehovene og de foreslåede foranstaltningers omkostningseffektivitet. For at være virkningsfulde og for at sprede indsatsen jævnt bør foranstaltninger ikke kun omfatte "end of pipe"-kontroller (som f.eks. forbedret spildevandsrensning), men også tage højde for såvel de oprindelige emissionskilder (som f.eks. fremstilling og anvendelse) som land- og vandmiljøet.

Denne meddelelse udstikker seks indsatsområder og en række specifikke skridt relateret til eventuelle foranstaltninger: øget bevidsthed om og fremme af forsigtig anvendelse af lægemidler, støtte til udvikling af lægemidler, der i deres væsen er mindre skadelige for miljøet, og fremme af en mere miljøvenlig fremstilling, forbedring af miljørisikovurderingen og revisionen heraf, reduktion af spild og forbedring af affaldshåndteringen, udvidet miljøovervågning og udfyldning af andre videnshuller.

i sine konklusioner fra juni 2019 understregede Rådet, at det er nødvendigt, at Kommissionen vurderer og fastlægger de mest effektive foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger, for at afbøde virkningerne af lægemidler i miljøet, bekæmpe udviklingen af antimikrobiel resistens og styrke forbindelsen til sundhedssektoren i denne henseende.

1. Hvad er Rådets holdning til den strategiske tilgang og de foranstaltninger, Kommissionen har foreslået?

2. Hvilke lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger agter Rådet at træffe med henblik på at mindske de risici, der er forbundet med lægemidler i miljøet?

Indgivet: 04/06/2020

Svarfrist: 05/09/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 9. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik