Menetlus : 2019/2816(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000040/2020

Esitatud tekstid :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Arutelud :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 10k
4. juuni 2020
O-000040/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000040/2020
nõukogule
Kodukorra artikkel 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele

Euroopa Komisjon võttis 11. märtsil 2019 vastu teatise „Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas“ (COM(2019)0128). Nagu on nõutud prioriteetsete ainete direktiivi artiklis 8c, tuleks selle strateegilise lähenemisviisi alusel esitada vajaduse korral ettepanekud liidu ja/või liikmesriigi tasandil võetavate meetmete kohta, millega võidelda farmatseutiliste toimeainete võimaliku keskkonnamõju vastu, et vähendada selliste ainete vettejuhtimist, heidet ja kadu veekeskkonda, võttes arvesse rahvatervise vajadusi ja kavandatud meetmete kulutõhusust. Mõjususe tagamiseks ja pingutuste võrdseks jaotumiseks peaksid meetmed hõlmama mitte ainult nn toruotsakontrolli (nt täiustatud reoveepuhastus), vaid ka algseid heiteallikaid (nt tootmine ja kasutamine) ning arvesse tuleks võtta nii maismaa- kui ka veekeskkonda.

Teatises esitatakse kuus meetmevaldkonda ja mitu konkreetset meedet, mis on omakorda seotud võimalike meetmetega: teadlikkuse suurendamine ja ravimite mõistliku tarbimise edendamine; oma olemuselt keskkonnale vähem kahjulike ravimite väljatöötamise toetamine ja keskkonnahoidlikuma tootmise edendamine; keskkonnariskide hindamine ja hindamise täiustamine; kadude vähendamine ja jäätmekäitluse tõhustamine; keskkonnaseire laiendamine ning muude teadmistelünkade täitmine.

Nõukogu rõhutas oma 2019. aasta juuni järeldustes, et komisjon peab „hindama ja määratlema kõige tõhusamaid meetmeid, sealhulgas seadusandlikke meetmeid, et leevendada ravimite keskkonnamõju ja võidelda antimikroobikumiresistentsuse tekke vastu, ning tugevdama sellega seoses sidet tervishoiusektoriga“.

1. Milline on nõukogu seisukoht komisjoni esitatud strateegilise lähenemisviisi ja meetmete suhtes?

2. Milliseid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid kavatseb nõukogu toetada, et vähendada ravimitest tulenevat ohtu keskkonnale?

Esitatud: 04/06/2020

Tähtaeg: 05/09/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 9. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika