Procedūra : 2019/2816(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000040/2020

Pateikti tekstai :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Debatai :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 46kWORD 10k
2020 m. birželio 4 d.
O-000040/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000040/2020
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
 Atsakymas plenariniame posėdyje 
 Tema: Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje

2019 m. kovo 11 d. Komisija patvirtino komunikatą „Europos Sąjungos strateginis požiūris į vaistus aplinkoje“ (COM(2019)0128). Kaip reikalaujama Prioritetinių medžiagų direktyvos 8c straipsnyje, šis strateginis požiūris prireikus turėtų apimti pasiūlymus dėl priemonių, kurių turėtų būti imamasi Sąjungos ir (arba) valstybės narės lygmeniu, siekiant pašalinti galimą farmacinių medžiagų poveikį aplinkai, kad būtų sumažinti tokių medžiagų išleidimo, išmetimo ir nuotėkio į vandens aplinką kiekiai, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos poreikius ir siūlomų priemonių išlaidų efektyvumą. Kad priemonės būtų veiksmingos, o pastangos vienodai paskirstytos, priemonės turi apimti ne tik kontrolę galutiniame etape (t. y. geresnį nuotekų valymą), bet ir pirminius taršos šaltinius (pvz., gamybą ir naudojimą), be to, reikėtų ir sausumos, ir vandens aplinkai skirtų priemonių.

Šiuo komunikatu nustatomos šešios sritys, kuriose reikia imtis veiksmų, taip pat keletas konkrečių priemonių, susijusių su galimomis priemonėmis: didinti informuotumą apie vaistus ir skatinti racionalų jų naudojimą, remti vaistų, kurie iš esmės mažiau kenkia aplinkai, kūrimą ir skatinti ekologiškesnę gamybą, gerinti rizikos aplinkai vertinimą ir jo peržiūrą, mažinti švaistymą ir gerinti atliekų tvarkymą, plėsti aplinkos stebėseną ir užpildyti kitas žinių spragas.

Taryba savo 2019 m. birželio mėn. išvadose pabrėžė, kad Komisija turėtų įvertinti ir apibrėžti veiksmingiausias priemones, įskaitant teisėkūros priemones, skirtas aplinkoje esančių vaistų poveikiui sušvelninti, kovoti su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms vystymusi ir šiuo atžvilgiu stiprinti sąsają su sveikatos apsaugos sektoriumi.

1. Kokia yra Tarybos pozicija dėl Komisijos strateginio požiūrio ir jos pasiūlytų veiksmų?

2. Kokias teisėkūros ir ne teisėkūros priemones Taryba ketina paremti, siekdama sumažinti riziką, kylančią dėl vaistų aplinkoje?

Pateikta: 04/06/2020

Atsakyti iki: 05/09/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. birželio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika