Procedūra : 2019/2816(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000040/2020

Iesniegtie teksti :

O-000040/2020 (B9-0015/2020)

Debates :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 47kWORD 10k
2020. gada 4. jūnijs
O-000040/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000040/2020
Padomei
Reglamenta 136. pants
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
 Atbilde plenārsēdē 
 Temats: Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē

2019. gada 11. martā Komisija pieņēma paziņojumu par Eiropas Savienības stratēģisko pieeju attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē (COM(2019)0128). Kā prasīts Prioritāro vielu direktīvas 8.c pantā, šai stratēģiskajai pieejai vajadzības gadījumā būtu jāseko priekšlikumiem par pasākumiem, kas jāveic Savienības un/vai dalībvalsts līmenī, lai vērstos pret farmaceitisko vielu iespējamo vidisko ietekmi, lai mazinātu šādu vielu noplūdi, emisijas un zudumus ūdensvidē, ņemot vērā sabiedrības veselības vajadzības un ierosināto pasākumu rentabilitāti. Efektivitātes labad un lai centieni būtu pielikti vienmērīgi, pasākumiem būtu ne vien jāparedz cauruļvadu izplūdes kontroles (piem., kvalitatīvāka notekūdeņu attīrīšana), bet arī jāpievēršas sākotnējiem emisiju avotiem (piem., ražošanai un lietošanai) un jāņem vērā gan sauszemes, gan ūdens vide.

Šajā paziņojumā ir izklāstītas sešas darbības jomas un vairākas konkrētas darbības saistībā ar iespējamiem pasākumiem: palielināt informētību un veicināt farmaceitisko līdzekļu piesardzīgu izmantošanu; atbalstīt videi pēc būtības nekaitīgāku farmaceitisko līdzekļu izstrādi un veicināt “zaļāku” ražošanu; uzlabot vidiskā riska novērtēšanu un tā pārskatīšanu; samazināt izšķērdēšanu un uzlabot atkritumu apsaimniekošanu; paplašināt vides monitoringu; un aizpildīt robus zināšanās.

Tā kā 2019. gada jūnija secinājumos Padome aicināja “Komisiju novērtēt un definēt visefektīvākos pasākumus, tostarp likumdošanas pasākumus, lai mazinātu farmaceitisko līdzekļu ietekmi vidē un apkarotu mikrobu rezistences attīstību, un šajā sakarībā pastiprināt saikni ar veselības nozari”.

1. Kāda ir Padomes nostāja attiecībā uz Komisijas ierosināto stratēģisko pieeju un pasākumiem?

2. Kādus leģislatīvos un neleģislatīvos pasākumus Padome ir paredzējusi atbalstīt, lai mazinātu apdraudējumu, ko videi rada farmaceitiskie līdzekļi?

Iesniegšanas datums: 04/06/2020

Termiņš: 05/09/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 9. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika