Menettely : 2019/2816(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000041/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000041/2020 (B9-0016/2020)

Keskustelut :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 10k
4. kesäkuuta 2020
O-000041/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000041/2020
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin

Komissio hyväksyi 11. maaliskuuta 2019 tiedonannon Euroopan unionin strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin (COM(2019)0128). Prioriteettiaineita koskevan direktiivin 8 c artiklan mukaan tämän strategisen lähestymistavan puitteissa olisi tarvittaessa esitettävä ehdotuksia unionin ja/tai jäsenvaltion tasolla toteutettavista toimenpiteistä, joilla käsitellään lääkkeistä mahdollisesti aiheutuvia ympäristövaikutuksia, tällaisista aineista vesiympäristölle aiheutuvien päästöjen ja häviöiden vähentämiseksi, ottaen huomioon kansanterveydelliset tarpeet sekä ehdotettujen toimenpiteiden kustannustehokkuus. Jotta voidaan toimia tehokkaasti ja jakaa toimet tasapuolisesti, ei pitäisi keskittyä vain piipunpääpäästöjen torjuntaan (kuten jäteveden käsittelyn parantamiseen) vaan käsitellä myös päästöjen alkuperäisiä lähteitä (esimerkiksi tuotanto ja käyttö) ja ottaa huomioon sekä maa- että vesiympäristö.

Kyseisessä tiedonannossa määritellään kuusi toiminta-aluetta sekä useita mahdollisiin toimenpiteisiin liittyviä erityistoimia: tietoisuuden lisääminen ja lääkkeiden maltillisen käytön edistäminen, tuki ympäristön kannalta luontaisesti vähemmän haitallisten lääkkeiden kehittämiselle ja ekologisemman tuotannon edistäminen, ympäristöriskien arvioinnin ja uudelleenarvioinnin parantaminen, hävikin vähentäminen ja jätehuollon parantaminen, ympäristönseurannan laajentaminen, ja muiden puutteiden tietämyksessä korjaaminen.

Kun otetaan huomioon, että on olemassa riittävästi näyttöä tarpeesta ryhtyä pikaisiin toimiin ympäristössä oleviin lääkeaineisiin liittyvien riskien vähentämiseksi,

1. mihin lainsäädäntö- ja muihin kuin lainsäädäntötoimiin komissio aikoo ryhtyä ympäristössä oleviin lääkeaineisiin liittyvien riskien vähentämiseksi?

2. millainen aikataulu näillä toimenpiteillä on?

Jätetty: 04/06/2020

Määräaika: 05/09/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö