Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000041/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000041/2020 (B9-0016/2020)

Díospóireachtaí :

OJ 14/09/2020 - 50

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 43kWORD 10k
4 Meitheamh 2020
O-000041/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Ábhar: Cur chuige straitéiseach i leith cógaisíocht sa chomhshaol

Ghlac an Coimisiún teachtaireacht an 11 Márta 2019 maidir le Cur Chuige Straitéiseach an Aontais Eorpaigh i leith Cógaisíocht sa Chomhshaol (COM(2019)0128). Faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 8c den Threoir maidir le Substaintí Tosaíochta, ba cheart go leanfaí an cur chuige straitéiseach sin, i gcás inarb iomchuí, le tograí le haghaidh bearta a bheadh le déanamh ar leibhéal an Aontais agus/nó ar leibhéal na mBallstát chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ag substaintí cógaisíochta, d’fhonn sceitheadh, astaíochtaí agus caillteanas substaintí den sórt sin chuig an gcomhshaol uisceach a laghdú, agus riachtanais sláinte an phobail agus cost-éifeachtúlacht na mbeart a mholtar á gcur san áireamh ag an am céanna. Chun a bheith éifeachtach agus chun na hiarrachtaí a leathadh go cothrom, ní hamháin gur cheart rialuithe ceann píopa (e.g. cóireáil fheabhsaithe ar fhuíolluisce) a chur san áireamh, ach ba cheart chomh maith leis sin aghaidh a thabhairt ar bhunfhoinsí na n-astaíochtaí (e.g. táirgeadh agus úsáid), agus ba cheart breithniú a dhéanamh ar an gcomhshaol talún mar aon leis an gcomhshaol uisceach.

Leagtar amach sa Teachtaireacht sin sé réimse a mbeadh gníomhaíocht le déanamh iontu, agus roinnt gníomhaíochta sonracha a bhaineann le bearta féideartha, mar seo a leanas: feasacht a ardú agus úsáid stuama na cógaisíochta a chur chun cinn; tacú le forbairt na cógaisíochta a dhéanfadh díobháil níos lú go bunúsach don chomhshaoil agus monaraíocht níos glaise a chur chun cinn; feabhas a chur ar mheasúnú rioscaí comhshaoil agus ar a athbhreithniú; ídiú a laghdú agus feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola; faireachán comhshaoil a leathnú; agus bearnaí eile eolais a líonadh.

Ós rud é go bhfuil fianaise leordhóthanach ann gur cheart gníomhaíocht a dhéanamh go pras chun an riosca ó chógaisíocht sa chomhshaol a laghdú:

1. Cad iad na bearta reachtacha agus neamh-reachtacha atá beartaithe ag an gCoimisiún a ghlacadh chun an riosca ó chógaisíocht sa chomhshaol a laghdú?

2. Cad é an amlíne le haghaidh na mbeart sin?

Curtha síos: 04/06/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 05/09/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 9 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais