Parlamenti kérdés - O-000041/2020Parlamenti kérdés
O-000041/2020

  A környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítés

  Szóbeli választ igénylő kérdés O-000041/2020
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 136. cikke
  Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

  Eljárás : 2019/2816(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000041/2020
  Előterjesztett szövegek :
  O-000041/2020 (B9-0016/2020)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A Bizottság 2019. március 11-én elfogadta „Az Európai Unió környezetbe kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos stratégiai megközelítése” című közleményt (COM(2019)0128). Az elsőbbségi anyagokról szóló irányelv 8c. cikkében előírtak szerint ezt a stratégiai megközelítést adott esetben uniós és/vagy tagállami szinten meghozandó intézkedésekre irányuló javaslatoknak kell követniük a gyógyszeripari anyagok lehetséges környezeti hatásának kezelésére, az ilyen anyagok vízi környezetbe való bevezetésének, kibocsátásának és veszteségeinek a csökkentése érdekében, figyelembe véve a közegészségügyi szükségleteket és a javasolt intézkedések költséghatékonyságát is. A hatékonyság és az egyenletes erőfeszítések érdekében az intézkedéseknek nem csupán folyamatvégi ellenőrzésekre kell kiterjedniük (pl. hatékonyabb szennyvíztisztítás), hanem kezelniük kell a kibocsátások eredeti forrásait is (pl. termelés és felhasználás), és tekintettel kell lenniük a szárazföldi és a vízi környezetre is.

  Ez a közlemény hat fellépési területet, valamint több, lehetséges intézkedésekhez kapcsolódó konkrét fellépést határoz meg: a tudatosság növelése és a gyógyszerek körültekintő alkalmazásának ösztönzése; a környezetre lényegében kevésbé káros gyógyszerek kifejlesztésének támogatása, környezetbarátabb gyártás ösztönzése; a környezeti kockázatértékelés és felülvizsgálata hatékonyabbá tétele; a pazarlás csökkentése és a hulladékgazdálkodás színvonalának a javítása; a környezeti megfigyelés kiterjesztése; és az egyéb ismeretbeli hiányosságok megszüntetése.

  Mivel elegendő bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy intézkedéseket kell hozni a környezetbe kerülő gyógyszerek okozta kockázatok csökkentése érdekében:

  Előterjesztve: 04/06/2020

  Határidő: 05/09/2020

  Utolsó frissítés: 2020. június 9.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat