Procedure : 2019/2816(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000041/2020

Ingediende teksten :

O-000041/2020 (B9-0016/2020)

Debatten :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 46kWORD 10k
4 juni 2020
O-000041/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000041/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 Antwoord plenaire 
 Betreft: Strategische aanpak van geneesmiddelen in het milieu

Op 11 maart 2019 publiceerde de Commissie haar mededeling over een strategische aanpak van de Europese Unie van geneesmiddelen in het milieu (COM(2019)0128). Zoals voorgeschreven in artikel 8 quater van de richtlijn prioritaire stoffen, moet deze strategische benadering, waar gepast, worden gevolgd door voorstellen voor maatregelen die moeten worden genomen op het niveau van de Unie en/of de lidstaten voor het aanpakken van de mogelijke milieueffecten van farmaceutische stoffen, met het oog op de vermindering van lozingen, emissies en verliezen van dergelijke stoffen in het aquatische milieu, rekening houdend met de behoeften van de volksgezondheid en de kosteneffectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Om doeltreffend te zijn en de inspanningen gelijkelijk te spreiden, moeten maatregelen niet alleen “end-of-pipe”-controles omvatten (bv. verbeterde afvalwaterbehandeling) maar ook de oorspronkelijke bronnen van emissies (bv. productie en gebruik) aanpakken, en rekening houden met zowel het terrestrische als het aquatische milieu.

In de mededeling worden zes gebieden voor actie en verscheidene specifieke acties in verband met mogelijke maatregelen genoemd: het bewustzijn verhogen en een verstandig gebruik van geneesmiddelen bevorderen; de ontwikkeling ondersteunen van geneesmiddelen die intrinsiek minder schadelijk zijn voor het milieu en groenere fabricage bevorderen; de milieurisicobeoordeling en de herziening ervan verbeteren; verspilling verminderen en het afvalbeheer verbeteren; milieucontrole uitbreiden; en andere lacunes in de kennis invullen.

Aangezien het geen twijfel lijdt dat er snel actie moet worden ondernomen om de milieugevaren van geneesmiddelen te beperken:

1. Welke wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen is de Commissie van plan te nemen om de risico’s van geneesmiddelen die in het milieu terechtkomen te beperken?

2. Welk tijdschema heeft zij hierbij voor ogen?

Ingediend: 04/06/2020

Vervalt: 05/09/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 9 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid