Procedura : 2019/2816(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000041/2020

Teksty złożone :

O-000041/2020 (B9-0016/2020)

Debaty :

PV 14/09/2020 - 17
CRE 14/09/2020 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 50kWORD 10k
4 czerwca 2020
O-000041/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000041/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Strategiczne podejście do substancji farmaceutycznych w środowisku

W dniu 11 marca 2019 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie strategicznego podejścia Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku (COM(2019)0128). Jak przewiduje art. 8c dyrektywy w sprawie substancji priorytetowych, następstwem przedmiotowego strategicznego podejścia powinny być, w stosownych przypadkach, propozycje środków podejmowanych na poziomie UE lub państw członkowskich w celu rozwiązania problemu możliwego wpływu substancji farmaceutycznych na środowisko, z myślą o zmniejszeniu zrzutów, emisji i strat takich substancji dostających się do środowiska wodnego, z uwzględnieniem potrzeb zdrowia publicznego oraz opłacalności proponowanych środków. Aby środki były skuteczne i równomiernie rozłożone, powinny obejmować nie tylko kontrolowanie „końca rury” (np. udoskonalone oczyszczanie ścieków), ale również odnosić się do pierwotnych źródeł emisji (np. produkcja i stosowanie) i mieć na względzie zarówno środowisko lądowe, jak i wodne.

W niniejszym komunikacie określono sześć obszarów działania oraz szereg konkretnych działań związanych z możliwymi środkami: zwiększenie wiedzy i promowanie rozważnego stosowania substancji farmaceutycznych; wspieranie tworzenia substancji farmaceutycznych, które dzięki swoim właściwościom są mniej szkodliwe dla środowiska, oraz promowanie bardziej ekologicznej produkcji; udoskonalenie oceny ryzyka środowiskowego i jej przeglądu; ograniczenie marnotrawstwa i poprawa gospodarowania odpadami; rozszerzenie monitoringu środowiska; oraz wypełnienie innych braków w wiedzy.

Biorąc pod uwagę, że istnieją wystarczające dowody na to, że należy podjąć szybkie działania w celu zmniejszenia ryzyka związanego z produktami farmaceutycznymi w środowisku:

1. jakie środki ustawodawcze i nieustawodawcze zamierza przyjąć Komisja w celu zmniejszenia ryzyka związanego z substancjami farmaceutycznymi w środowisku?

2. Jaki jest harmonogram wdrażania tych środków?

Przedłożone: 04/06/2020

Termin ważności: 05/09/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 9 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności