Procedură : 2020/2778(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000042/2020

Texte depuse :

O-000042/2020 (B9-0017/2020)

Dezbateri :

PV 14/09/2020 - 16
CRE 14/09/2020 - 16

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 66kWORD 11k
17 iunie 2020
O-000042/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000042/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Marc Angel (S&D), Maria Walsh (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Terry Reintke (Verts/ALE), Malin Björk (GUE/NGL), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Pernille Weiss (PPE), Billy Kelleher (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (Renew), Marianne Vind (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Dietmar Köster (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Frances Fitzgerald (PPE), Birgit Sippel (S&D), Robert Biedroń (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Vera Tax (S&D), Evelyne Gebhardt (S&D), Arba Kokalari (PPE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Heidi Hautala (Verts/ALE), Evelyn Regner (S&D), Rosa D'Amato (NI), Aurore Lalucq (S&D), Hilde Vautmans (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Evin Incir (S&D), Pina Picierno (S&D), Antoni Comín i Oliveres (NI), Johan Danielsson (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Brando Benifei (S&D), Mónica Silvana González (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Eleonora Evi (NI), Sylwia Spurek (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Isabel Santos (S&D), Jeroen Lenaers (PPE), Delara Burkhardt (S&D)
 Răspuns în plen 
 Subiect: Zonele fără LGBTI din Polonia, în contextul cauzei Rete Lanford

Din 2019, mai multe municipalități, regiuni și județe s-au declarat „zone fără LGBTI”, ceea ce a condus din ce în ce mai mult la transformarea persoanelor LGBTI din Polonia în țapi ispășitori. Ca răspuns, activiștii locali au creat un „Atlas al urii”, o hartă care evidențiază autoritățile municipale și locale care au făcut astfel de declarații. Unii dintre acești activiști sunt în prezent dați în judecată de administrațiile locale pentru implicarea lor în crearea acestei hărți.

Sondajul FRA II referitor la persoanele LGBTI arată că situația este din ce în ce mai alarmantă. Rezultatele subliniază creșterea intoleranței și a violenței împotriva persoanelor LGBTI și neîncrederea totală a respondenților în eforturile guvernului de a combate eficient prejudecățile și intoleranța împotriva lor, înregistrându-se cel mai slab procent din UE (doar 4% din respondenți consideră eforturile eficiente).

În decembrie 2019, Parlamentul a adoptat o rezoluție care invită Comisia să utilizeze toate instrumentele și procedurile aflate la dispoziția sa, pentru a asigura aplicarea deplină și adecvată a principiilor și valorilor Tratatului, inclusiv utilizarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

La 23 aprilie 2020, CJUE a recunoscut în cauza Rete Lenford (cauza C‑507/18) că declarațiile homofobe ar putea constitui discriminare în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei, când sunt făcute de o persoană care are sau este percepută ca având o influență decisivă asupra politicii angajatorului în materie de recrutare.

Ca reacție la aceste evoluții:

1. Recunoaște Comisia că orașele, municipalitățile și consiliile regionale care s-au declarat „zone fără LGBTI” ar putea fi percepute ca având o influență decisivă asupra politicii de recrutare ale administrațiilor lor?

2. Este de acord Comisia cu privire la faptul că aceste declarații discriminează persoanele LGBTI care încearcă să aibă acces la un loc de muncă sau o profesie în organele administrative locale sau regionale?

3. Va iniția Comisia, luând în considerare hotărârea preliminară a Curții, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei, pe baza Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (2000/78/EC)?

4. Ce măsuri concrete ia Comisia în prezent pentru a se asigura că apărătorii drepturilor omului LGBTI din Polonia, inclusiv activiștii care au creat harta „Atlasul urii”, sunt protejați împotriva discriminării, în cadrul aplicării principiilor și valorilor Tratatului?

Depunere: 17/06/2020

Dată-limită: 18/09/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 24 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate