Парламентарни въпроси
PDF 58kWORD 10k
30 юни 2020 г.
O-000043/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Hélène Laporte
от името на групата ID
 Относно: Next Generation EU и член 311 от ДФЕС

На 27 май 2020 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен оповести плана си за възстановяване, озаглавен „Next Generation EU“, с бюджет от 750 милиарда евро, предназначен да помогне на държавите членки да преодолеят икономическите сътресения, предизвикани от кризата, причинена от COVID-19. За пръв път в своята история Комисията ще може да заема средства на финансовите пазари. При все това член 311 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че бюджетът се финансира изцяло от собствени ресурси, е несъвместим с това предложение. В своя отговор на въпрос с искане за писмен отговор E-001662/2015 Комисията изрично заяви, че не е възможно чрез емитиране на държавен дълг да се преодолее разминаването между приходите и разходите, тъй като това не е в съответствие с Договорите. Емитирането на дълг би променило съществено финансовите отношения в рамките на ЕС, тъй като би означавало да се прекъсне връзката между отговорността за финансовата и икономическата политика и отговорността за произтичащите рискове. Това би изисквало промяна в Договорите – довод, приведен от Deutsche Bundesbank в нейния Monatsbericht (месечен доклад) от април 2020 г.

1. Как възнамерява Комисията да гарантира съответствието на плановете си за възстановяване с членове 310 и 311 от ДФЕС?

2. Как съчетава Комисията емитирането на дълг с основния принцип, заложен както в Договорите, така и в националните конституции, че бюджетната автономност трябва да бъде на национално равнище и че това трябва да остане така, докато ЕС не бъде признат като държава в международното право?

3. Колко персонал и колко ресурси преценява Комисията, че има на свое разположение за управлението на този дълг, като се има предвид, че повечето държави членки възлагат това на независима агенция за управление на дълга или на частни фондове?

Внесен: 30/06/2020

Краен срок: 01/10/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 1 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност