Parlamentní otázky
PDF 55kWORD 10k
30. června 2020
O-000043/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Hélène Laporte
za skupinu ID
 Předmět: Next Generation EU (evropský nástroj na podporu oživení) a článek 311 SFEU

27. května 2020 představila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová svůj ozdravný plán „Next Generation EU“ s rozpočtem ve výši 750 miliard EUR, jenž má členským státům pomoci překonat ekonomický šok způsobený krizí COVID-19. Vůbec poprvé ve své historii si Komise bude smět půjčit na finančních trzích. Článek 311 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) však uvádí, že rozpočet je financován plně z vlastních zdrojů, a je tak s tímto návrhem neslučitelný. Ve své odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení E-001662/2015 Komise výslovně uvedla, že překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji vydáním veřejného dluhu možné není, neboť není v souladu se Smlouvami. Vydání dluhopisů by podstatně změnilo finanční vztahy v rámci EU, neboť by to znamenalo přerušit spojení mezi odpovědností za finanční a hospodářskou politiku a odpovědností za výsledná rizika. Vyžadovalo by to změnu Smluv, jak konstatuje Deutsche Bundesbank ve své měsíční zprávě z dubna 2020.

1. Jak hodlá Komise zajistit, že ozdravné plány budou v souladu s články 310 a 311 SFEU?

2. Jak chce Komise sladit emisi dluhopisů se základní zásadou zakotvenou ve Smlouvách i v ústavách jednotlivých států, že totiž rozpočtová autonomie musí být na úrovni vnitrostátních rozpočtů, a to tak dlouho, dokud EU nebude uznána jako stát podle mezinárodního práva?

3. Jak velký počet zaměstnanců a jak velké zdroje má Komise podle svých odhadů k dispozici pro řízení tohoto dluhu vzhledem k tomu, že většina členských států tuto činnost svěřuje nezávislým agenturám pro řízení dluhu nebo soukromým fondům?

Předložení: 30/06/2020

Platná do: 01/10/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 1. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí