Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 10k
30. juni 2020
O-000043/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Hélène Laporte
for ID-Gruppen
 Om: Next Generation EU og artikel 311 i TEUF

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fremlagde den 27. maj 2020 sin genopretningsplan, "Next Generation EU", med et budget på 750 mia. EUR for at hjælpe medlemsstaterne med at overvinde den økonomiske krise forårsaget af covid-19-krisen. For første gang i historien vil Kommissionen kunne optage lån på de finansielle markeder. Artikel 311 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det hedder, at budgettet skal finansieres fuldt ud af egne indtægter, er imidlertid uforenelig med dette forslag. I sit svar på skriftlig forespørgsel E-001662/2015 anførte Kommissionen udtrykkeligt, at det ikke er muligt at udfylde hullet mellem indtægter og udgifter ved at udstede offentlig gæld, da det ikke er i overensstemmelse med traktaterne. Gældsudstedelsen vil i væsentlig grad ændre de finansielle forbindelser inden for EU, da det vil bryde forbindelsen mellem ansvaret for den finansielle og økonomiske politik og ansvaret for de deraf følgende risici. Dette vil kræve en traktatændring, hvilket Deutsche Bundesbank nævnte i sin Monatsbericht (månedlig rapport) fra april 2020.

1. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at genopretningsplanerne er i overensstemmelse med artikel 310 og 311 i TEUF?

2. Hvordan forener Kommissionen udstedelsen af gæld med det grundlæggende princip, der er forankret i både traktaterne og de nationale forfatninger, om at den budgetmæssige autonomi skal være på det nationale budgetmæssige plan, og at dette fortsat skal være tilfældet, så længe EU ikke er anerkendt som en stat i henhold til folkeretten?

3. Hvor mange ansatte og hvor mange ressourcer anslår Kommissionen, at den har til rådighed til at forvalte denne gæld, da de fleste medlemsstater outsourcer dette til et uafhængigt gældsforvaltningsagentur eller til private fonde?

Indgivet: 30/06/2020

Svarfrist: 01/10/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 1. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik