Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 39kWORD 10k
30. kesäkuuta 2020
O-000043/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Hélène Laporte
ID-ryhmän puolesta
 Aihe: Next Generation EU ja SEUT-sopimuksen 311 artikla

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti 27. toukokuuta 2020 elpymissuunnitelmansa ”Next Generation EU” (Seuraavan sukupolven EU), jonka talousarvio on 750 miljardia euroa ja jolla pyritään auttamaan jäsenvaltioita selviytymään covid-19-kriisin aiheuttamasta talouden häiriöstä. Komissio saa ensimmäistä kertaa historiassaan ottaa lainaa rahoitusmarkkinoilta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 311 artikla, jossa todetaan, että talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan omin varoin, on kuitenkin ristiriidassa tämän ehdotuksen kanssa. Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen E-001662/2015 komissio totesi nimenomaisesti, että tulojen ja menojen välisen kuilun täyttäminen laskemalla liikkeeseen julkista velkaa ei ole mahdollista, koska se ei ole perussopimusten mukaista. Velan liikkeeseenlasku muuttaisi merkittävästi rahoitussuhteita EU:ssa, koska se katkaisisi yhteyden finanssi- ja talouspolitiikkaa koskevan vastuun ja siitä aiheutuvia riskejä koskevan vastuun välillä. Tämä edellyttäisi perussopimuksen muuttamista, kuten Deutsche Bundesbank huomautti kuukausittaisessa raportissaan (Monatsbericht) huhtikuussa 2020.

1. Millä tavoin komissio aikoo varmistaa, että elpymissuunnitelmat ovat SEUT-sopimuksen 310 ja 311 artiklan mukaisia?

2. Miten komissio sovittaa velan liikkeeseen laskemisen yhteen sekä perussopimuksissa että kansallisissa perustuslaeissa vahvistetun perusperiaatteen kanssa, jonka mukaan budjettiautonomian on säilyttävä kansallisella tasolla, ja sen, että näin on oltava niin kauan, kun EU:ta ei ole tunnustettu valtioksi kansainvälisessä oikeudessa?

3. Kuinka paljon henkilöstöä ja kuinka paljon resursseja komissio arvelee käytettävissään olevan tämän velan hallintaa varten ottaen huomioon, että useimmat jäsenvaltiot ulkoistavat tämän riippumattomalle velanhoitovirastolle tai yksityisille rahastoille?

Jätetty: 30/06/2020

Määräaika: 01/10/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö