Parlamentiniai klausimai
PDF 53kWORD 10k
2020 m. birželio 30 d.
O-000043/2020
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Hélène Laporte
ID frakcijos vardu
 Tema: Priemonė „Next Generation EU“ ir SESV 311 straipsnis

2020 m. gegužės 27 d. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė gaivinimo planą „Next Generation EU“, kuriam numatytas 750 mlrd. EUR biudžetas, skirtas padėti valstybėms narėms įveikti ekonominį sukrėtimą, kurį sukėlė COVID-19 krizė. Pirmą kartą per visą istoriją Komisijai bus leista skolintis finansų rinkose. Tačiau Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311 straipsnis, kuriame teigiama, kad visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais, yra nesuderinamas su šiuo pasiūlymu. Savo atsakyme į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-001662/2015 Komisija aiškiai nurodė, kad neįmanoma panaikinti pajamų ir išlaidų skirtumo išleidžiant valstybės skolos vertybinius popierius, nes tai neatitinka Sutarčių. Skolos vertybinių popierių emisija iš esmės pakeistų finansinius santykius ES, nes tai reikštų, kad būtų nutrauktas ryšys tarp atsakomybės už finansų ir ekonominę politiką ir atsakomybės už susijusią riziką. „Deutsche Bundesbank“ savo 2020 m. balandžio mėn. mėnesinėje ataskaitoje (vok. Monatsbericht ) pažymėjo, kad tam reikėtų pakeisti Sutartį.

1. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo planai atitiktų SESV 310 ir 311 straipsnius?

2. Kaip Komisija suderina skolos vertybinių popierių emisiją su pagrindiniu Sutartyse ir nacionalinėse konstitucijose įtvirtintu principu, kad biudžetinis savarankiškumas turi būti užtikrinamas nacionaliniu biudžeto lygmeniu ir kad tai turi būti daroma tol, kol ES nėra pripažinta kaip valstybė pagal tarptautinę teisę?

3. Kiek darbuotojų ir kiek išteklių, Komisijos vertinimu, ji turi šiai skolai valdyti, atsižvelgiant į tai, kad dauguma valstybių narių šią veiklą patiki nepriklausomai skolos valdymo agentūrai arba privatiems fondams?

Pateikta: 30/06/2020

Atsakyti iki: 01/10/2020

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2020 m. liepos 1 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika