Deputātu jautājumi
PDF 52kWORD 10k
2020. gada 30. jūnijs
O-000043/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Hélène Laporte
ID grupas vārdā
 Temats: “Next Generation EU” un LESD 311. pants

2020. gada 27. maijā Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iepazīstināja ar savu atveseļošanas plānu “Next Generation EU”, kura budžets ir 75 miljardi EUR un kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pārvarēt Covid-19 krīzes radītos satricinājumus. Pirmo reizi kopš tās dibināšanas Komisijai tiks atļauts aizņemties līdzekļus finanšu tirgos. Taču Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 311. pants, kurā ir teikts, ka budžetu pilnībā finansē no pašu resursiem, ir pretrunā šim priekšlikumam. Atbildē uz rakstisko jautājumu E-001662/2015 Komisija skaidri norādīja, ka ieņēmumu un izdevumu starpību nav iespējams novērst, emitējot parāda vērtspapīrus, jo tas neatbilst Līgumiem. Parāda vērtspapīru emisija būtiski mainītu finansiālās attiecības ES, jo tas nozīmētu, ka tiek pārrauta saikne starp atbildību par finanšu un ekonomikas politiku un atbildību par izrietošajiem riskiem. Kā savā 2020. gada aprīļa ziņojumā norādīja Deutsche Bundesbank , lai to varētu darīt, būs jāizdara grozījumi Līgumā.

1. Kā Komisija plāno panākt to, ka atveseļošanas plāni atbilst LESD 310. un 311. pantam?

2. Kā Komisija apvienos parāda vērtspapīru emisiju ar Līgumos un valstu konstitūcijās iekļautajiem pamatprincipiem attiecībā uz to, ka budžeta autonomija ir jānodrošina valsts budžeta līmenī un ka šos pamatprincipus ir jāturpina ievērot, kamēr ES starptautiskajās tiesībās netiek atzīta kā valsts?

3. Cik daudz darbinieku un resursu saskaņā ar Komisijas aplēsēm ir tās rīcībā, lai pārvaldītu šo parādu, ņemot vērā to, ka vairākums dalībvalstu šādu pārvaldību uztic neatkarīgai parādu pārvaldības aģentūrai vai privātiem fondiem?

Iesniegšanas datums: 30/06/2020

Termiņš: 01/10/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 1. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika