Interpelacje
PDF 55kWORD 10k
30 czerwca 2020
O-000043/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Hélène Laporte
w imieniu grupy ID
 Przedmiot: „Next Generation EU” a artykuł 311 TFUE

W dniu 27 maja 2020 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła jej plan odbudowy o nazwie „Next Generation EU” i budżecie w wysokości 750 mld EUR, który ma pomóc państwom członkowskim przezwyciężyć wstrząs ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19. Po raz pierwszy w historii Komisja będzie mogła pożyczać na rynkach finansowych. Propozycja ta jest jednak sprzeczna z art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którym budżet powinien być w całości finansowany z zasobów własnych. W odpowiedzi na pytanie pisemne E-001662/2015 Komisja wyraźnie stwierdziła, że wypełnianie luki między dochodami a wydatkami przez emisję długu publicznego jest niemożliwe, gdyż niezgodne z Traktatami. Emisja długu spowodowałaby istotną zmianę w stosunkach finansowych w UE, bo oznaczałaby zerwanie związku między odpowiedzialnością za politykę finansową i gospodarczą a odpowiedzialnością za spowodowane tym zagrożenia. Wymagałoby to zmiany Traktatu, jak zauważył już Deutsche Bundesbank w swoim Monatsbericht (sprawozdanie miesięczne) z kwietnia 2020 r.

1. W jaki sposób Komisja zamierza zapewnić zgodność planów odbudowy z art. 310 i 311 TFUE?

2. Jak Komisja pogodzi emisję długu z podstawową zasadą wynikającą z Traktatów i konstytucji krajowych i mówiącą, że autonomia budżetowa musi występować na szczeblu krajowym i że nie zmieni się to, dopóki UE nie zostanie uznana przez prawo międzynarodowe za państwo?

3. Jak Komisja szacuje liczbę pracowników i ilość zasobów, którymi dysponuje, by zarządzać tym długiem, zważywszy że większość państw członkowskich zleca to niezależnym agencjom zarządzającym długiem lub prywatnym funduszom?

Przedłożone: 30/06/2020

Termin ważności: 01/10/2020

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności