Процедура : 2020/2531(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000044/2020

Внесени текстове :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Разисквания :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 10k
30 юни 2020 г.
O-000044/2020
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 Отговор по време на пленарно заседание 
 Относно: Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост

На 11 декември 2019 г. Комисията публикува своето съобщение относно Европейския зелен пакт (COM(2019)640). В съобщението се казва, че за да се осигури нетоксична околна среда, до лятото на 2020 г. Комисията ще представи стратегия за устойчивост на химичните вещества. Съобщението посочва, че стратегията ще спомогне за по-добрата защита на гражданите и на околната среда от опасните химични вещества и ще насърчи иновациите при разработването на безопасни и устойчиви алтернативи. Освен това Комисията обяснява, че ще разгледа начина, по който да се използват по-добре агенциите и научните органи на ЕС, за да се премине към процес, основан на принципа „едно вещество – една оценка“ и да се осигури по-голяма прозрачност при определянето на приоритети в действията по въпросите на химичните вещества. Според Комисията нормативната уредба ще трябва също така бързо да отразява научните доказателства за риска от ендокринните нарушители, опасните химични вещества в стоките, включително вносните стоки, комбинираното въздействие на различни химични вещества и силно устойчивите химични вещества.

При положение че в законодателството на ЕС бяха установени редица предизвикателства, пропуски и слабости:

1. Какви законодателни и незаконодателни мерки възнамерява да предприеме Комисията в рамките на стратегията за химичните вещества с цел устойчивост? По-специално, как възнамерява Комисията да подобри функционирането на Регламента REACH и да запълни регулаторните пропуски във всички законодателни актове на ЕС в областта на химичните вещества и в съответните секторни законодателства, за да се постигне съгласуваност и високо равнище на защита? Какви мерки възнамерява да вземе Комисията по отношение на ендокринните нарушители, комбинираното въздействие на различни химични вещества и силно устойчивите химични вещества, за да се сведе до минимум експозицията?

2. Какви ще бъдат сроковете за прилагане на тези мерки?

3. По какъв начин ще гарантира Комисията глобалната конкурентоспособност на промишлеността на ЕС в непосредствен, средносрочен и дългосрочен план, като се имат предвид по-строгите разпоредби, които се прилагат в ЕС, в сравнение с тези в други региони и държави?

4. Как ще гарантира Комисията пълното спазване от страна на държавите членки?

Внесен: 30/06/2020

Краен срок: 01/10/2020

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 1 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност