Menetlus : 2020/2531(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000044/2020

Esitatud tekstid :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Arutelud :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 10k
30. juuni 2020
O-000044/2020
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
 Vastus täiskogul 
 Teema: Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia

11. detsembril 2019 avaldas Euroopa Komisjon teatise „Euroopa roheline kokkulepe“ (COM(2019)640). Teatises öeldakse, et mürgivaba keskkonna tagamiseks esitab komisjon 2020. aasta suveks kestlikkust toetava kemikaalistrateegia. Teatises selgitatakse, et strateegia aitab kodanikke ja keskkonda paremini ohtlike kemikaalide eest kaitsta ning soodustab innovatsiooni ohutute ja kestlike alternatiivide väljatöötamiseks. Edasi teatab komisjon, et ta kavatseb kaaluda, kuidas ELi ametite ja teadusasutuste abiga paremini liikuda protsessi „üks aine – üks hindamine“ suunas ja tagada kemikaalidega seotud meetmete prioriseerimisel suurem läbipaistvus. Komisjoni arvates peab õigusraamistik kiiresti kajastama ka teaduslikke tõendeid ohu kohta, mida põhjustavad endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid, toodetes, sealhulgas imporditud toodetes sisalduvad ohtlikud kemikaalid, eri kemikaalide kombineeritud mõju ja väga püsivad kemikaalid.

Arvestades sellega, et ELi õigusaktides on tuvastatud mitmeid probleeme, lünki ja nõrkusi, küsime järgmist:

1. Milliseid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid kavatseb komisjon kestlikkust toetava kemikaalistrateegia raames võtta? Kuidas täpsemalt kavatseb komisjon parandada REACH-määruse toimimist ja kõrvaldada regulatiivsed lüngad kõigis ELi kemikaale käsitlevates ja nendega seotud valdkondlikes õigusaktides, et saavutada sidusus ja kõrge kaitsetase? Kuidas kavatseb komisjon käsitleda endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale, eri kemikaalide koosmõju ja püsivaid kemikaale, et vähendada nendega kokkupuutumist?

2. Milline on nende meetmete ajakava?

3. Kuidas tagab komisjon ELi tööstuse konkurentsivõime praegu ning keskpikas ja kaugemas tulevikus, arvestades sellega, et ELis kehtivad teiste piirkondade ja riikidega võrreldes rangemad reeglid?

4. Kuidas tagab komisjon nõuete täieliku täitmise liikmesriikides?

Esitatud: 30/06/2020

Tähtaeg: 01/10/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 1. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika