Menettely : 2020/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000044/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Keskustelut :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 10k
30. kesäkuuta 2020
O-000044/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 136 artikla
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
 Täysistunnossa annettu vastaus 
 Aihe: Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia

Komissio antoi 11. joulukuuta 2019 tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640). Tiedonannon mukaan komissio aikoo esittää vuoden 2020 kesään mennessä kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian myrkyttömän ympäristön varmistamiseksi. Tiedonannossa todetaan, että strategia auttaa suojelemaan kansalaisia ja ympäristöä paremmin vaarallisilta kemikaaleilta ja kannustaa innovoimaan turvallisten ja kestävien vaihtoehtojen kehittämiseksi. Lisäksi komissio kertoo aikovansa tarkastella, miten EU:n virastoja ja tiede-elimiä voitaisiin hyödyntää paremmin, jotta päästäisiin vähitellen menettelyyn, jossa kustakin aineesta tehdään vain yksi arviointi, ja lisättäisiin läpinäkyvyyttä, kun kemikaaleihin liittyviä toimia asetetaan tärkeysjärjestykseen. Komission mukaan sääntelykehyksessä on myös otettava nopeasti huomioon tieteellinen näyttö riskeistä, joita hormonaaliset haitta-aineet, tuotteiden – myös tuontituotteiden – sisältämät vaaralliset kemikaalit, eri kemikaalien yhteisvaikutukset ja erittäin hitaasti hajoavat kemikaalit aiheuttavat.

Komissiota pyydetään unionin lainsäädännössä havaitut haasteet, puutteet ja heikkoudet huomioon ottaen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mihin lainsäädäntö- ja muihin kuin lainsäädäntötoimiin komissio aikoo ryhtyä kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaisesti? Miten komissio aikoo parantaa REACH-järjestelmän toimintaa ja korjata EU:n kemikaalilainsäädännön ja asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön puutteet, jotta voidaan taata johdonmukaisuus ja korkeatasoinen suojelu? Miten komissio aikoo puuttua hormonaalisiin haitta-aineisiin, eri kemikaalien yhteisvaikutuksiin ja hitaasti hajoaviin kemikaaleihin, jotta niille altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä?

2. Millainen aikataulu näillä toimenpiteillä on?

3. Miten komissio aikoo varmistaa lähitulevaisuudessa sekä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä EU:n teollisuuden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, kun EU:ssa sovelletaan tiukempaa sääntelyä kuin muilla alueilla ja muissa maissa?

4. Miten komissio aikoo varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä täysimääräisesti?

Jätetty: 30/06/2020

Määräaika: 01/10/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö