Nós Imeachta : 2020/2531(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000044/2020

Téacsanna arna gcur síos :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Díospóireachtaí :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 10k
30 Meitheamh 2020
O-000044/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 Freagra sa suí iomlánach 
 Ábhar: Straitéis ceimiceán don inbhuanaitheacht

An 11 Nollaig 2019, ghlac an Coimisiún a theachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)640). Chun timpeallacht atá saor ó thocsain a chinntiú, fógraítear sa teachtaireacht go dtíolacfaidh an Coimisiún straitéis ceimiceán don inbhuanaitheacht faoi shamhradh 2020. Luaitear sa teachtaireacht go gcuideoidh an straitéis le saoránaigh agus an comhshaol a chosaint níos fearr ar cheimiceáin ghuaiseacha agus go spreagfaidh sí nuálaíocht le haghaidh roghanna malartacha atá sábháilte agus inbhuanaithe a fhorbairt. Thairis sin, míníonn an Coimisiún go ndéanfaidh sé athbhreithniú ar conas úsáid níos fearr a bhaint as gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eolaíochta AE chun dul i dtreo próiseas ‘substaint amháin – measúnú amháin’ agus chun níos mó trédhearcachta a sholáthar agus tosaíocht á tabhairt aige do ghníomhaíocht chun déileáil le ceimiceáin. Dar leis an gCoimisiún, beidh ar an gcreat rialála fianaise eolaíoch ar an riosca a bhaineann le suaiteoirí inchríneacha, le ceimiceáin ghuaiseacha i dtáirgí, lena n-áirítear allmhairí, le comhéifeachtaí ceimiceán éagsúil agus ceimiceán an-imchoimeádach, a léiriú go mear freisin.

Cé gur sainaithníodh réimse dúshlán, bearnaí agus laigí i reachtaíocht AE:

1. Cad iad na bearta reachtacha agus neamhreachtacha atá beartaithe ag an gCoimisiún a ghlacadh faoin straitéis ceimiceán don inbhuanaitheacht? Go háirithe, conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún feidhmiú REACH a fheabhsú agus na bearnaí rialála i reachtaíocht uile an Aontais maidir le ceimiceáin agus sa reachtaíocht earnála ábhartha a dhúnadh chun comhleanúnachas agus ardleibhéal cosanta a bhaint amach? Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar shuaiteoirí inchríneacha, ar chomhéifeachtaí ceimiceán éagsúil agus ceimiceán an-imchoimeádach chun neamhchosaint a íoslaghdú?

2. Cad í an amlíne le haghaidh na mbeart sin?

3. Conas a áiritheoidh an Coimisiún iomaíochas domhanda thionscal AE sa neastodhchaí, agus sa mheántéarma agus san fhadtéarma, i bhfianaise na rialachán níos déine a bhfuil feidhm acu in AE i gcomparáid le réigiúin agus tíortha eile?

4. Conas a áiritheoidh an Coimisiún comhlíonadh iomlán na mBallstát?

Curtha síos: 30/06/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 01/10/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 1 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais