Procedură : 2020/2531(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000044/2020

Texte depuse :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Dezbateri :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 10k
30 iunie 2020
O-000044/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 Răspuns în plen 
 Subiect: Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat comunicarea sa privind Pactul verde european (COM(2019)0640). În comunicare se anunță că, pentru a asigura un mediu lipsit de substanțe toxice, Comisia va prezenta o strategie pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice până în vara anului 2020. În comunicare se afirmă că strategia va contribui la protejarea în mai mare măsură a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase și va încuraja inovarea pentru dezvoltarea unor alternative sigure și sustenabile. Comisia explică, în plus, că va analiza cum poate fi îmbunătățită contribuția agențiilor UE și a organismelor științifice pentru a avansa către un proces de tip „o substanță - o evaluare” și pentru a asigura mai multă transparență la stabilirea ordinii de prioritate a acțiunilor legate de substanțele chimice. Potrivit Comisiei, cadrul de reglementare trebuie să reflecte, de asemenea, cât mai rapid posibil, dovezile științifice privind riscurile prezentate de perturbatorii endocrini, substanțele chimice periculoase din produse, inclusiv cele din import, efectele combinate ale diferitelor substanțe chimice și substanțele chimice foarte persistente.

Dat fiind faptul că au fost identificate o serie de provocări, lacune și deficiențe în legislația UE:

1. Ce măsuri legislative și nelegislative intenționează să ia Comisia în cadrul strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice? În special, cum intenționează Comisia să îmbunătățească funcționarea REACH și să elimine lacunele în materie de reglementare din întreaga legislație a UE privind substanțele chimice și din legislația sectorială relevantă, pentru a asigura coerența și un nivel ridicat de protecție? Cum intenționează Comisia să abordeze chestiunea perturbatorilor endocrini, efectele combinate ale diferitelor substanțe chimice și substanțele chimice persistente, în vederea minimizării gradului de expunere?

2. Care este calendarul preconizat pentru aceste măsuri?

3. Cum va asigura Comisia competitivitatea globală imediată, respectiv pe termen mediu și lung a industriei UE în contextul reglementărilor mai stricte din UE comparativ cu cele din alte regiuni și țări?

4. Cum va asigura Comisia respectarea deplină a reglementărilor de către statele membre?

Depunere: 30/06/2020

Dată-limită: 01/10/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 1 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate