Întrebare parlamentară - O-000044/2020Întrebare parlamentară
O-000044/2020

Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000044/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2020/2531(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000044/2020
Texte depuse :
O-000044/2020 (B9-0013/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat comunicarea sa privind Pactul verde european (COM(2019)0640). În comunicare se anunță că, pentru a asigura un mediu lipsit de substanțe toxice, Comisia va prezenta o strategie pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice până în vara anului 2020. În comunicare se afirmă că strategia va contribui la protejarea în mai mare măsură a cetățenilor și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase și va încuraja inovarea pentru dezvoltarea unor alternative sigure și sustenabile. Comisia explică, în plus, că va analiza cum poate fi îmbunătățită contribuția agențiilor UE și a organismelor științifice pentru a avansa către un proces de tip „o substanță - o evaluare” și pentru a asigura mai multă transparență la stabilirea ordinii de prioritate a acțiunilor legate de substanțele chimice. Potrivit Comisiei, cadrul de reglementare trebuie să reflecte, de asemenea, cât mai rapid posibil, dovezile științifice privind riscurile prezentate de perturbatorii endocrini, substanțele chimice periculoase din produse, inclusiv cele din import, efectele combinate ale diferitelor substanțe chimice și substanțele chimice foarte persistente.

Dat fiind faptul că au fost identificate o serie de provocări, lacune și deficiențe în legislația UE:

Depunere: 30/06/2020

Dată-limită: 01/10/2020

Ultima actualizare: 1 iulie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate