Postup : 2020/2531(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000044/2020

Predkladané texty :

O-000044/2020 (B9-0013/2020)

Rozpravy :

PV 09/07/2020 - 14
CRE 09/07/2020 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 10k
30. júna 2020
O-000044/2020
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 Odpoveď v pléne 
 Vec: Chemikálie – stratégia udržateľnosti

Európska komisia prijala 11. decembra 2019 oznámenie o európskej zelenej dohode (COM(2019)0640). Komisia v ňom oznamuje, že s cieľom zabezpečiť netoxické prostredie predloží do leta 2020 stratégiu udržateľnosti pre chemikálie. V oznámení sa ďalej uvádza, že stratégia pomôže lepšie chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami a podporí inovácie umožňujúce vývoj bezpečných a udržateľných alternatív. Okrem toho Komisia vysvetľuje, že preskúma, ako lepšie využívať agentúry a vedecké orgány EÚ na dosiahnutie pokroku pri zavádzaní postupu „jedna látka – jedno posúdenie“ a zabezpečenie väčšej transparentnosti pri určovaní prioritných opatrení prijímaných v súvislosti s chemickými látkami. Podľa Komisie bude musieť regulačný rámec taktiež urýchlene zohľadňovať vedecké dôkazy o rizikách, ktoré predstavujú endokrinné disruptory, nebezpečné chemické látky vo výrobkoch vrátane dovážaných výrobkov, kombinované účinky rôznych chemických látok a veľmi perzistentné chemické látky.

Vzhľadom na to, že v právnych predpisoch EÚ boli zistené viaceré problémy, medzery a nedostatky:

1. Aké legislatívne a nelegislatívne opatrenia má Komisia v úmysle prijať v rámci stratégie udržateľnosti pre chemikálie? Predovšetkým, ako plánuje Komisia zlepšiť fungovanie nariadenia REACH a odstrániť regulačné medzery vo všetkých právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa chemických látok a príslušných odvetví, aby sa dosiahla súdržnosť a vysoká úroveň ochrany? Ako chce Komisia postupovať v otázke endokrinných disruptorov, kombinovaných účinkov rôznych chemických látok a perzistentných chemických látok s cieľom minimalizovať expozíciu?

2. Aký je časový rámec týchto opatrení?

3. Ako Komisia zabezpečí okamžitú, strednodobú a dlhodobú konkurencieschopnosť priemyslu EÚ na celosvetovej úrovni vzhľadom na prísnejšie predpisy v EÚ v porovnaní s inými regiónmi a krajinami?

4. Ako Komisia zabezpečí úplný súlad v členských štátoch?

Predložené: 30/06/2020

Termín na zodpovedanie: 01/10/2020

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 1. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia