Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 55kWORD 11k
1. juli 2020
O-000045/2020
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 136
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)
 Om: Menneskerettighedssituationen i Iran, navnlig situationen for dødsdømte politiske fanger

Menneskerettighedssituationen i Iran er fortsat gruopvækkende. Mere end 12 000 personer er blevet arresteret, og mindst 1 500 blev dræbt, da demonstrationerne brød ud i november sidste år. Der er stadig ingen oplysninger om, hvad der er sket med mange af de tilbageholdte. Den 18. december 2019 vedtog FN's Generalforsamling en resolution, som for 66. gang fordømte det iranske regime for systematiske krænkelser af menneskerettighederne, herunder vilkårlige anholdelser, tilbageholdelse af fanger, chikanering af etniske minoriteter og begrænsninger af ytringsfriheden. Den 19. december 2019 vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det fordømte det iranske regimes reaktion på de ikkevoldelige demonstrationer i november 2019 og krævede, at alle demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der holdtes fængslet, blev løsladt uden betingelser. Nye bølger af anholdelser er fejet over landet i de seneste måneder. To iranske elitestuderende, Ali Younesi og Amir Hossein Moradi, blev arresteret og pryglet den 10. april 2020 uden nogen begrundelse. Den iranske opposition offentliggjorde efterfølgende navnene på 18 andre personer, der var blevet arresteret under de seneste demonstrationer. For nogle få dage siden stadfæstede Irans højesteret dødsdommene over Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi og Saeed Tamjidi, som blev arresteret og anklaget for politiske forbrydelser i forbindelse med demonstrationerne i november sidste år. Regimet idømmer rutinemæssigt demonstranter og dissidenter pryglestraf. Det iranske styre har hidtil nægtet FN's særlige rapportør adgang til landet og obstruerer enhver mulighed for at overvåge menneskerettighedssituationen i landet.

1. De personer, der uretmæssigt er blevet arresteret og tilbageholdt, udsættes for tortur, og nogle af dem risikerer endog dødsstraf. Hvilke konkrete og presserende initiativer planlægger EU-Udenrigstjenesten at træffe for at forhindre, at der gennemføres henrettelser, standse tortur og sikre, at det iranske styre løslader de personer, der uretmæssigt er blevet arresteret og tilbageholdt?

2. Hvilke proaktive skridt overvejer EU at tage for at styrke menneskerettighederne i Iran og sikre, at iranerne har forsamlingsfrihed og kan udøve deres ytringsfrihed ved fremtidige demonstrationer uden repressalier fra regimets side?

3. Hvilke skridt har EU-Udenrigstjenesten taget i sagerne vedrørende de politiske fanger, som er idømt dødsstraf efter demonstrationerne i november, heriblandt Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi og Saeed Tamjidi, og på hvilken måde har den reageret i sagen om Ali Younesi?

4. Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) får stadig større indflydelse og magt. USA har klassificeret IRGC som en terrororganisation. Vil EU følge trop, ikke mindst i lyset af IRGC's rolle i de blodige angreb på fredelige demonstranter i november? Hvordan ser EU på IRGC’s voksende greb om magten i Iran i relation til spørgsmålet om menneskerettigheder og forbindelserne mellem EU og Iran?

5. Vil NF/HR overveje at indføre personrettede sanktioner mod dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og sende et klart og beslutsomt budskab til Iran om, at EU er imod denne situation?

Indgivet: 01/07/2020

Svarfrist: 02/10/2020

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 3. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik