Parlamendi esitatud küsimused
PDF 52kWORD 11k
1. juuli 2020
O-000045/2020
Suuliselt vastatav küsimus
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale
Kodukorra artikkel 136
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)
 Teema: Inimõiguste ja eriti surma mõistetud poliitvangide olukord Iraanis

Inimõiguste olukord Iraanis on jätkuvalt väga halb. Eelmise aasta novembris puhkenud meeleavaldustega seoses on vahistatud rohkem kui 12 000 inimest ja hukkunud vähemalt 1500 inimest. Paljude kinnipeetavate saatus on endiselt teadmata. ÜRO Peaassamblee võttis 18. detsembril 2019 vastu resolutsiooni, milles mõistetakse Iraani režiim 66. korda hukka inimõiguste süstemaatilise rikkumise eest, sealhulgas meelevaldsed vahistamised, vangide kinnipidamine, etniliste vähemuste ahistamine ja väljendusvabaduse piiramine. Euroopa Parlament võttis 19. detsembril 2019 vastu resolutsiooni, milles mõisteti hukka Iraani režiimi vastus 2019. aasta novembris toimunud rahumeelsetele meeleavaldustele ja nõuti, et kõik vahistatud meeleavaldajad, inimõiguste kaitsjad ja ajakirjanikud vabastataks tingimusteta. Viimastel kuudel on Iraani tabanud uued vahistamislained. Kaks Iraani mainekate ülikoolide üliõpilast Ali Younesi ja Amir Hossein Moradi vahistati 10. aprillil 2020 ilma igasuguse põhjenduseta ning neid peksti. Seejärel avalikustas Iraani opositsioon veel 18 hiljutiste meeleavalduste ajal vahistatud inimese nimed. Mõni päev tagasi kinnitas Iraani kõrgeim kohus surmanuhtluse, mis oli määratud Amir Hossein Moradile, Mohammad Rajabile ja Saeed Tamjidile, kes vahistati poliitiliste süüdistuste alusel eelmise aasta novembris toimunud meeleavalduste ajal. Režiim määrab regulaarselt karistuseks piitsutamist, ka meeleavaldajatele ja teisitimõtlejatele. Iraani režiim on seni keelanud ÜRO eriraportööril riiki siseneda ja takistanud mis tahes vahendite kasutamist inimõiguste olukorra jälgimiseks Iraanis.

1. Ebaõiglaselt vahistatud ja kinni peetavaid isikuid piinatakse ning mõnda neist võib ees oodata isegi surmanuhtlus. Milliseid konkreetseid ja kiireloomulisi algatusi kavatseb Euroopa välisteenistus teha, et hoida ära hukkamiste täideviimine, lõpetada piinamine ja tagada, et Iraani režiim vabastaks isikud, kes on ebaõiglaselt kinni peetud ja vahistatud?

2. Missuguseid ennetavaid poliitikameetmeid kaalub EL, et tugevdada inimõigusi Iraanis ja tagada, et iraanlased saaksid tulevastel meeleavaldustel kasutada oma õigust sõnavabadusele, kartmata režiimi vastumeetmeid?

3. Milliseid meetmeid on välisteenistus võtnud seoses poliitvangidega, kellele määrati pärast novembri meeleavaldusi surmanuhtlus, teiste hulgas Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi ja Saeed Tamjidiga? Kuidas on ta reageerinud Ali Younesi juhtumile?

4. Iraani revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) mõju ja võim laieneb. USA on kandnud IRGC terroriorganisatsioonide nimekirja. Kas EL järgib seda eeskuju, võttes arvesse IRGC rolli rahumeelsete meeleavalduste verises mahasurumises novembris? Kuidas suhtub EL IRGC kasvavasse võimuhaaramisse Iraanis, pidades silmas inimõigusi ning ELi ja Iraani kahepoolseid suhteid?

5. Kas komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kaalub sihipäraste isiklike sanktsioonide kehtestamist inimõiguste raskete rikkumiste eest vastutavate isikute suhtes, millega saadetaks Iraanile selge ja otsustav sõnum, et EL on sellise olukorra vastu?

Esitatud: 01/07/2020

Tähtaeg: 02/10/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 3. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika