Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 52kWORD 11k
1. heinäkuuta 2020
O-000045/2020
Suullisesti vastattava kysymys
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
työjärjestyksen 136 artikla
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)
 Aihe: Iranin ihmisoikeustilanne ja etenkin kuolemaan tuomittujen poliittisten vankien tilanne

Iranin ihmisoikeustilanne on edelleen lohduton. Viime marraskuun mielenosoitusten puhjetessa pidätettiin 12 000 ihmistä ja vähintään 1 500 tapettiin. Monien pidätettyjen kohtalosta ei ole vieläkään tietoa. YK:n yleiskokous hyväksyi 18. joulukuuta 2019 päätöslauselman, jossa tuomitaan 66. kerran Iranin hallinto järjestelmällisistä ihmisoikeusloukkauksista, kuten mielivaltaisista pidätyksistä, vangitsemisista, etnisten vähemmistöjen häirinnästä ja sananvapauden rajoittamisesta. Euroopan parlamentti antoi 19. joulukuuta 2019 päätöslauselman, jossa tuomittiin Iranin hallinnon vastaus marraskuun 2019 väkivallattomiin mielenosoituksiin ja vaadittiin kaikkien pidätettyinä olevien mielenosoittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien vapauttamista ehdoitta. Viime kuukausina uudet pidätysaallot ovat pyyhkineen maan yli. Kaksi Iranin opiskelijoiden parhaimmistoon kuuluvaa, Ali Younesi ja Amir Hossein Moradi, pidätetiin perusteettomasti 10. huhtikuuta 2020 ja heidät piestiin. Myöhemmin Iranin oppositio julkisti 18 muun viimeaikaisten mielenosoitusten aikana pidätetyn henkilön nimet. Muutama päivä sitten Iranin korkein oikeus päätti pitää voimassa viime marraskuun mielenosoitusten aikana pidätetyille Amir Hossein Moradille, Mohammad Rajabille ja Saeed Tamjidille langetetut kuolemantuomiot. Heidät pidätettiin poliittisten syytteiden nojalla. On tavallista, että hallinto tuomitsee muun muassa mielenosoittajia ja toisinajattelijoita ruoskittaviksi. Iranin hallinto on tähän mennessä kieltänyt YK:n erityisraportoijan pääsyn maahan ja asettanut esteitä kaikenlaiselle ihmisoikeustilanteen seurannalle Iranissa.

1. Perusteettomasti pidätettyjä ja vangittuja kidutetaan ja joillekin heistä saatetaan langettaa jopa kuolemantuomio. Mitä konkreettisia ja kiireellisiä aloitteita Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) aikoo toteuttaa, jotta voidaan estää kaikkien teloitusten täytäntöönpano, lopettaa kidutus ja varmistaa, että Iranin hallinto vapauttaa perusteettomasti pidätetyt ja vangitut henkilöt?

2. Mitä ennaltaehkäiseviä toimintalinjoja EU harkitsee ihmisoikeuksien vahvistamiseksi Iranissa ja sen varmistamiseksi, että iranilaiset voivat nauttia kokoontumisvapaudesta ja harjoittaa oikeuttaan sananvapauteen tulevissa mielenosoituksissa ilman hallinnon toteuttamia vastatoimenpiteitä?

3. Mitä toimenpiteitä EUH on toteuttanut niiden poliittisten vankien tapauksessa, jotka tuomittiin kuolemaan marraskuun mielenosoitusten jälkeen, mukaan lukien Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi ja Saeed Tamjidi, entä mitä se on tehnyt vastatakseen Ali Younesin tapaukseen?

4. Iranin vallankumouskaartin (IRGC) vaikutusvalta on laajentumassa ja sen voima lisääntyy. Yhdysvallat on luokitellut IRGC:n terroristijärjestöksi. Tekeekö EU samoin, kun otetaan huomioon Iranin vallankumouskaartin rooli väkivallattomien mielenosoittajien verisissä tukahduttamistoimissa marraskuussa? Miten Iranin vallankumouskaartin kiristyvä ote vallasta vaikuttaa EU:n mielestä ihmisoikeuksiin ja EU:n ja Iranin kahdenvälisiin suhteisiin?

5. Aikooko varapuheenjohtaja / korkea edustaja toteuttaa toimia, joilla määrätään kohdennettuja henkilökohtaisia pakotteita henkilöille, jota ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, ja lähettää siten selkeän ja päättäväisen viestin Iranille, että EU vastustaa kuvattua tilannetta?

Jätetty: 01/07/2020

Määräaika: 02/10/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 7. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö