Parlementaire vragen
PDF 53kWORD 11k
1 juli 2020
O-000045/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Artikel 136 van het Reglement
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto (ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle (ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)
 Betreft: De mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen die ter dood veroordeeld zijn

De mensenrechtensituatie in Iran is onverminderd dramatisch slecht. Bij de demonstraties van afgelopen november zijn meer dan 12 000 mensen opgepakt en zijn ten minste 1 500 mensen gedood. Er is nog altijd geen informatie over het lot van veel van de gearresteerden. Op 18 december 2019 heeft de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen waarin het Iraanse regime voor de 66e keer wordt veroordeeld voor stelselmatige mensenrechtenschendingen, waaronder arbitraire arrestaties, de detentie van gevangene, de intimidatie van etnische minderheden en de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Op 19 december 2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin het de reactie van het Iraanse regime op de vreedzame demonstraties van november 2019 veroordeelt en erop aandringt dat alle opgepakte demonstranten, mensenrechtenactivisten en journalisten onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. De voorbije maanden zijn er in Iran opnieuw grote aantallen mensen gearresteerd. Twee Iraanse elitestudenten, Ali Younesi en Amir Hossein Moradi, zijn op 10 april 2020 zonder enige rechtvaardiging opgepakt en geslagen. De Iraanse oppositie heeft daarna de namen van nog eens 18 mensen openbaar gemaakt die tijdens de recente demonstraties zijn opgepakt. Een aantal dagen geleden heeft de Hoge Raad van Iran de terdoodveroordelingen van Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, die tijdens de demonstraties van afgelopen november op politieke gronden gearresteerd waren, bekrachtigd. Het regime veroordeelt - onder andere - demonstranten en dissidenten regelmatig tot zweepslagen. Het Iraanse regime weigert tot nu toe de Speciale Afgezant van de VN tot het land toe te laten en bemoeilijkt op alle mogelijke manieren de monitoring van de mensenrechtensituatie in het land.

1. Degenen die onterecht gearresteerd zijn en vastgehouden worden, worden gefolterd en een aantal van hen hangt mogelijkerwijs de doodstraf boven het hoofd. Welke concrete en urgente initiatieven gaat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) ontplooien om te voorkomen dat het tot executies komt, een eind te maken aan foltering en ervoor te zorgen dat het Iraanse regime degenen die onterecht gearresteerd zijn en vastgehouden worden, vrijlaat?

2. Welke proactieve maatregelen overweegt de EU om de mensenrechtensituatie in Iran te verbeteren en te bewerkstelligen dat de Iraanse bevolking bij volgende demonstraties zonder repercussies van het regime haar recht van vergadering en van vrije meningsuiting kan uitoefenen?

3. Wat heeft de EDEO ondernomen ten aanzien van de gevallen van de politieke gevangenen die na de demonstraties in november te dood zijn veroordeeld, waaronder Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi en Saeed Tamjidi, en wat heeft de EDEO gedaan in reactie op het geval van Ali Younesi?

4. De invloed en de macht van het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (KIRG) neemt toe. De VS heeft het KIRG op de lijst van terroristische organisaties gezet. Gaat de EU hetzelfde doen, gezien de rol van het KIRG bij de met geweld neergeslagen vreedzame demonstraties in november? Hoe beoordeelt de EU de toenemende macht van het KIRG binnen het Iraanse krachtenveld, in het bijzonder wat de mensenrechtensituatie en de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Iran betreft?

5. Overweegt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger stappen te ondernemen om gerichte persoonlijke sancties op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen, en daarmee een heldere en krachtige boodschap te geven aan Iran dat de EU deze situatie niet accepteert?

Ingediend: 01/07/2020

Vervalt: 02/10/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 3 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid