Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 44kWORD 11k
8 Iúil 2020
O-000047/2020
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, Annalisa Tardino
thar ceann Ghrúpa ID
 Ábhar: Is bréagnuacht atá i ngríosú na heagla faoi úsáid a bhaint as airgead tirim

‘Is iad nótaí bainc agus boinn euro an t-aon dlíthairiscint atá sa limistéar euro. Tá an stádas dlíthairisceana atá ag nótaí bainc agus boinn euro faoi chosaint ag Conarthaí an Aontais agus ag dlí tánaisteach AE. Le linn ráig COVID-19, bhí sé de chlaonadh ag saoránaigh íocaíocht leictreonach a roghnú chun teagmháil fhisiciúil a sheachaint agus chun na rialacha maidir le scaradh sóisialta a chomhlíonadh’, a dúirt an Coimisiún i bhfreagra ar cheist a chuir FPEnna, Christine Anderson agus Gunnar Beck faoina bhráid (1) .

Mar sin féin, tá sé ag tabhairt neamhaird ar an bhfíoras gur fíormhinic custaiméirí a bheith fágtha gan aon rogha in aon chor idir íocaíochtaí a dhéanamh le cárta nó le hairgead tirim. Rinne institiúidí an Aontais Eorpaigh, faraor, eiseamláir dhiúltach a leagan síos ina leith sin. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh le hairgead tirim a thuilleadh.

Níl ann d’aon staidéir inbhuanaithe faoi láthair ina dtugtar le fios gur féidir frídíní nó víreas COVID-19 a leathadh i measc daoine trí nótaí bainc. Leis an bhfreagairt iomarcach seo, atá réamhchúramach agus nach bhfuil aon bhunús eolaíoch ag gabháil leis, déantar roinnt den tsaoirse a ghabhann le hairgead tirim a úsáid a bhaint de na daoine in AE.

1. Cad iad na hiarrachtaí a dhéanfaidh an Coimisiún chun muinín a neartú i leith úsáid gan coinníoll a bhaint as nótaí bainc euro, lena n-áirítear le linn paindéime, go háirithe i ndáil leis an gceathrú fleasc d’Airteagal 127(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh?

2. Mar chuid dá bhearta ar mhaithe le bréagnuacht a chomhrac, an rachaidh an Coimisiún i mbun gnímh i gcoinne faisnéis bhréagach a chumtar in aon turas lena dtugtar le fios gur lú iad na frídíní a nochtar agus úsáid á baint ag daoine as léitheoir cárta?

3. Cé chomh láidir agus atá a thiomantas i dtaobh cosaint a dhéanamh ar nótaí bainc euro a úsáid gan srian?

Curtha síos: 08/07/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 09/10/2020

(1)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_GA.html
Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 9 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais