Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 10k
8 juli 2020
O-000047/2020
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Christine Anderson, Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Roman Haider, Bernhard Zimniok, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandra Basso, Marco Zanni, Annalisa Tardino
namens de ID-Fractie
 Betreft: Angst zaaien voor het gebruik van contant geld is nepnieuws

“Eurobankbiljetten en -munten zijn het enige wettige betaalmiddel in de eurozone. De status van wettig betaalmiddel van eurobankbiljetten en-munten is beschermd door de EU-Verdragen en het afgeleide EU-recht. Tijdens de COVID-19-crisis gaven burgers vaak de voorkeur aan elektronische betalingen om fysieke contacten te vermijden en te voldoen aan de regels inzake afstand houden”, aldus de Commissie in haar antwoord op een vraag van de EP-leden Christine Anderson en Gunnar Beck (1) .

Hiermee gaat de Commissie voorbij aan het gegeven dat klanten heel vaak niet kunnen kiezen of ze met kaart of cash willen betalen. De instellingen van de Europese Unie hebben in dit verband jammer genoeg een negatief voorbeeld gesteld. Betalingen met contant geld zijn er niet langer mogelijk.

Er zijn momenteel geen verdedigbare studies voorhanden waaruit blijkt dat ziektekiemen of het COVID-19-virus van mens op mens verspreid kunnen worden via bankbiljetten. Het gaat hier om een overdreven reactie uit voorzorg, die niet op wetenschappelijke gegevens berust en die mensen in de EU berooft van bepaalde aspecten van vrijheid die het gebruik van contant geld biedt.

1. Welke inspanningen gaat de Commissie leveren om het vertrouwen in het onvoorwaardelijke gebruik van eurobankbiljetten te stimuleren, ook tijdens een pandemie, met name onder verwijzing naar artikel 127, lid 2, vierde streepje, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie?

2. Zal de Commissie in het kader van haar maatregelen ter bestrijding van desinformatie stappen ondernemen tegen de verspreiding van met bepaalde bedoelingen verzonnen informatie als zou het gebruik van een kaartlezer mensen minder blootstellen aan ziektekiemen?

3. Hoe vastberaden is zij om het onbeperkt gebruik van eurobankbiljetten te verdedigen?

Ingediend: 08/07/2020

Vervalt: 09/10/2020

(1)https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002507_EN.html
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid