Parlamenti kérdés - O-000048/2020Parlamenti kérdés
O-000048/2020

Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége

9.7.2020

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000048/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)

Számos tanulmány és vizsgálat igazolta, hogy különbségek vannak az egységes piacon azonos márkanév alatt és látszólag azonos csomagolással forgalmazott értékesített termékekben felhasznált termékek és összetevők terén, ami negatív hatást gyakorol a fogyasztókra. A fogyasztók nagy többségét aggasztják ezek a különbségek.

Ez a jelenség megkülönböztetést jelent a fogyasztókkal szemben a különböző tagállamok piacain. Minden megkülönböztetés elfogadhatatlan. Minden uniós fogyasztó számára biztosítani kell az azonos minőségű termékekhez való hozzáférést. Ezzel egyidejűleg bizonytalan a helyzet a fogyasztók egészségbiztonságával kapcsolatban is.

Noha az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről szóló jelentés Európai Parlament általi elfogadásával megtörtént az első lépés az eltérő minőségű termékekkel szembeni fellépés érdekében, a belső piac még mindig nincs kellő mértékben szabályozva az eltérő minőségű termékek kiküszöböléséhez. Az azonos márkanevű és csomagolású termékek tartalma továbbra is eltérő lehet.

Előterjesztve: 09/07/2020

Határidő: 10/10/2020

Utolsó frissítés: 2020. július 13.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat