Parlamenti kérdések
PDF 55kWORD 11k
2020. július 9.
O-000048/2020
Szóbeli választ igénylő kérdés O-000048/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)
 Tárgy: Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minősége

Számos tanulmány és vizsgálat igazolta, hogy különbségek vannak az egységes piacon azonos márkanév alatt és látszólag azonos csomagolással forgalmazott értékesített termékekben felhasznált termékek és összetevők terén, ami negatív hatást gyakorol a fogyasztókra. A fogyasztók nagy többségét aggasztják ezek a különbségek.

Ez a jelenség megkülönböztetést jelent a fogyasztókkal szemben a különböző tagállamok piacain. Minden megkülönböztetés elfogadhatatlan. Minden uniós fogyasztó számára biztosítani kell az azonos minőségű termékekhez való hozzáférést. Ezzel egyidejűleg bizonytalan a helyzet a fogyasztók egészségbiztonságával kapcsolatban is.

Noha az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről szóló jelentés Európai Parlament általi elfogadásával megtörtént az első lépés az eltérő minőségű termékekkel szembeni fellépés érdekében, a belső piac még mindig nincs kellő mértékben szabályozva az eltérő minőségű termékek kiküszöböléséhez. Az azonos márkanevű és csomagolású termékek tartalma továbbra is eltérő lehet.

1. Szándékozik-e a következő időszakban a Bizottság az eltérő minőségű termékek kiküszöbölésére irányuló jogalkotási intézkedéseket hozni, és ezáltal erősíteni az európai fogyasztók védelmét és fokozni a belső piac iránti fogyasztói bizalmat?

Előterjesztve: 09/07/2020

Határidő: 10/10/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. július 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat