Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 11k
9 iulie 2020
O-000048/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000048/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)
 Subiect: Diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică

Numeroase studii și teste au demonstrat că există diferențe în compoziția și în ingredientele produselor distribuite și puse în vânzare pe piața unică sub aceeași marcă și aparent în ambalaje identice, ceea ce afectează negativ consumatorii. Marea majoritate a consumatorilor sunt preocupați de aceste diferențe.

Acest fenomen constituie o discriminare a consumatorilor din diferite state membre. Orice discriminare este inacceptabilă. Toți consumatorii din UE trebuie să aibă acces la produse de aceeași calitate. Totodată, nu este clar aspectul privind protecția sănătății consumatorilor.

Deși, inițial, Parlamentul a întreprins măsuri pentru a combate diferențele de calitate ce caracterizează unele produse de pe piața unică, adoptând un raport privind diferențele de calitate, piața internă nu este reglementată încă în măsură suficientă pentru a fi eliminate produsele ce prezintă diferențe de calitate. Produsele vândute sub aceeași marcă și în ambalaje identice pot reprezenta, în continuare, produse cu un conținut diferit.

1. Intenționează Comisia să adopte noi măsuri legislative pentru a elimina în perioada următoare diferențele de calitate ce caracterizează unele produse, îmbunătățind astfel protecția consumatorilor din UE și încrederea acestora în piața unică?

Depunere: 09/07/2020

Dată-limită: 10/10/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 13 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate