Parlamentarna vprašanja
PDF 53kWORD 11k
9. julij 2020
O-000048/2020
Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Maria Grapini (S&D), Jarosław Duda (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Andris Ameriks (S&D), Irène Tolleret (Renew), Jiří Pospíšil (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Rovana Plumb (S&D), Roberts Zīle (ECR), Petar Vitanov (S&D), Monika Beňová (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Inese Vaidere (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Juozas Olekas (S&D), Sunčana Glavak (PPE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Viktor Uspaskich (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Robert Hajšel (S&D), Milan Uhrík (NI), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Andrius Kubilius (PPE), Emil Radev (PPE), Claudiu Manda (S&D), Carmen Avram (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Clara Ponsatí Obiols (NI), Rasa Juknevičienė (PPE), Christine Anderson (ID), Ondřej Kovařík (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Ivo Hristov (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Iuliu Winkler (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Andżelika Anna Możdżanowska (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Adrian-Dragoş Benea (S&D), Dan Nica (S&D), Caterina Chinnici (S&D), Mihai Tudose (S&D), Victor Negrescu (S&D), Dita Charanzová (Renew), Leszek Miller (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), István Ujhelyi (S&D), Elżbieta Kruk (ECR), Karen Melchior (Renew), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Róża Thun und Hohenstein (PPE), Asim Ademov (PPE), Christophe Hansen (PPE), Yana Toom (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Romana Tomc (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jarosław Kalinowski (PPE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Gheorghe-Vlad Nistor (PPE), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Tanja Fajon (S&D), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL)
 Zadeva: Dvojna kakovost izdelkov na enotnem trgu

Številne študije in preskusi so pokazali razlike v sestavi in sestavinah izdelkov, ki se tržijo in prodajajo na enotnem trgu pod isto blagovno znamko in v navidezno enaki embalaži, kar negativno vpliva na potrošnike. Velika večina potrošnikov je zaskrbljena zaradi teh razlik.

Ta pojav predstavlja diskriminacijo potrošnikov na trgih različnih držav članic. Vsaka diskriminacija je nesprejemljiva, vsi državljani EU pa bi morali imeti dostop do izdelkov enake kakovosti. Obenem obstaja negotovost glede varstva zdravja potrošnikov.

Čeprav je Parlament s sprejetjem poročila o dvojni kakovosti izdelkov naredil prvi korak v boju proti neenaki kakovosti na enotnem trgu, ta še vedno ni dovolj urejen, da bi se izognili takim izdelkom. Izdelki iste blagovne znamke v enaki embalaži imajo lahko drugačno vsebino.

1. Ali namerava Komisija v prihajajočem obdobju sprejeti nove zakonodajne ukrepe za odpravo dvojne kakovosti izdelkov in s tem izboljšati zaščito potrošnikov EU in povečati njihovo zaupanje v notranji trg?

Vloženo: 09/07/2020

Rok za odgovor: 10/10/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 13. julij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov