Parlamentní otázka - O-000049/2020Parlamentní otázka
O-000049/2020

Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806

Otázka k ústnímu zodpovězení O-000049/2020
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2020/2605(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000049/2020
Předložené texty :
O-000049/2020 (B9-0022/2020)
Hlasování :
Přijaté texty :

V roce 2013 přijaly Parlament a Rada nařízení 1289/2013, kterým se měnil mimo jiné takzvaný mechanismus vzájemnosti podle nařízení 539/2001 (po kodifikaci nařízení (EU) 2018/1806). Cílem tohoto mechanismu je zajistit, aby se na občany EU cestující do třetí země vztahovaly stejné podmínky jako na státní příslušníky dané třetí země při jejich cestách do EU. Mechanismus vzájemnosti zahajuje v okamžiku, kdy některý členský stát oznámí Komisi neuplatňování vzájemnosti, postup s přesnými lhůtami a kroky, které je třeba učinit, aby skončil stav, kdy nejsou vzájemně uplatňovány stejné podmínky. Dne 12. dubna 2014 zveřejnila Komise oznámení od pěti členských států [1] .

Mechanismus stanoví, že pokud po postupných krocích „dotyčná třetí země vízovou povinnost nezruší do 24 měsíců ode dne zveřejnění oznámení, nařízení vyžaduje, aby Komise přijala akt v přenesené pravomoci, kterým se dočasně pozastaví osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky uvedené třetí země na dobu 12 měsíců“ [2] .

Místo toho, aby předložila požadovaný akt v přenesené pravomoci, se však Komise rozhodla předložit řadu sdělení, aby vysvětlila současný stav věci.

V této souvislosti žádáme Komisi, aby odpověděla na následující otázky:

Předložení: 22/07/2020

Platná do: 23/10/2020

Poslední aktualizace: 5. srpna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí