Procedura : 2020/2605(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000049/2020

Teksty złożone :

O-000049/2020 (B9-0022/2020)

Debaty :

PV 19/10/2020 - 20
CRE 19/10/2020 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 47kWORD 10k
22 lipca 2020
O-000049/2020
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 
 Przedmiot: Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806

W 2013 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie 1289/2013 zmieniające m.in. tzw. mechanizm wzajemności przewidziany w rozporządzeniu 539/2001 (po skodyfikowaniu rozporządzenie (UE) 2018/1806). Mechanizm ma gwarantować, że obywatele UE podróżujący do państw trzecich podlegają takim samym warunkom jak obywatele tych państw trzecich podróżujący do UE. Mechanizm wzajemności przewiduje wszczęcie procedury obejmującej precyzyjnie określone terminy i kroki, jakie należy podjąć, aby zakończyć sytuację braku wzajemności z chwilą, gdy państwo członkowskie powiadomi Komisję o takiej sytuacji. W dniu 12 kwietnia 2014 r. Komisja opublikowała powiadomienia przesłane przez pięć państw członkowskich (1) .

Mechanizm przewiduje, że – po etapach przejściowych – „jeżeli dane państwo trzecie nie zniesie obowiązku wizowego w ciągu 24 miesięcy od daty publikacji powiadomień, rozporządzenie zawiera wymóg, by Komisja przyjęła akt delegowany tymczasowo zawieszający na okres 12 miesięcy zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli tego państwa trzeciego” (2) .

Komisja nie przyjęła jednak aktu delegowanego zgodnie z tym wymogiem, lecz postanowiła przedstawić szereg komunikatów wyjaśniających aktualną sytuację.

W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Komisja podziela opinię prawną, zgodnie z którą jest zobowiązana do przyjęcia aktu delegowanego – tymczasowo zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli państw trzecich, które nie zniosły obowiązku wizowego dla obywateli niektórych państw członkowskich UE – w ciągu 24 miesięcy od daty publikacji odnośnego powiadomienia, który to termin w tym przypadku upłynął 12 kwietnia 2016 r.?

2. Jeżeli Komisja zgadza się z opinią, że jest zobowiązana przyjąć akt delegowany – kiedy planuje go przedłożyć?

3. Jeżeli Komisja nie zgadza się – jakie są tego powody?

Przedłożone: 22/07/2020

Termin ważności: 23/10/2020

(1)Dz.U. C 111 z 12.4.2014, s. 1.
(2)COM(2016)0221, s. 3. Zob. art. 7 lit. f) rozporządzenia (UE) 2018/1806.
Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności