Pytanie poselskie - O-000049/2020Pytanie poselskie
O-000049/2020

  Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000049/2020
  do Komisji
  Art. 136 Regulaminu
  Juan Fernando López Aguilar
  w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

  Procedura : 2020/2605(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000049/2020
  Teksty złożone :
  O-000049/2020 (B9-0022/2020)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W 2013 r. Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie 1289/2013 zmieniające m.in. tzw. mechanizm wzajemności przewidziany w rozporządzeniu 539/2001 (po skodyfikowaniu rozporządzenie (UE) 2018/1806). Mechanizm ma gwarantować, że obywatele UE podróżujący do państw trzecich podlegają takim samym warunkom jak obywatele tych państw trzecich podróżujący do UE. Mechanizm wzajemności przewiduje wszczęcie procedury obejmującej precyzyjnie określone terminy i kroki, jakie należy podjąć, aby zakończyć sytuację braku wzajemności z chwilą, gdy państwo członkowskie powiadomi Komisję o takiej sytuacji. W dniu 12 kwietnia 2014 r. Komisja opublikowała powiadomienia przesłane przez pięć państw członkowskich [1] .

  Mechanizm przewiduje, że – po etapach przejściowych – „jeżeli dane państwo trzecie nie zniesie obowiązku wizowego w ciągu 24 miesięcy od daty publikacji powiadomień, rozporządzenie zawiera wymóg, by Komisja przyjęła akt delegowany tymczasowo zawieszający na okres 12 miesięcy zwolnienie z obowiązku wizowego dla obywateli tego państwa trzeciego” [2] .

  Komisja nie przyjęła jednak aktu delegowanego zgodnie z tym wymogiem, lecz postanowiła przedstawić szereg komunikatów wyjaśniających aktualną sytuację.

  W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  Przedłożone: 22/07/2020

  Termin ważności: 23/10/2020

  Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2020
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności