Întrebări parlamentare
PDF 54kWORD 11k
14 august 2020
O-000051/2020
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000051/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Radan Kanev (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Petar Vitanov (S&D), Bas Eickhout (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Tsvetelina Penkova (S&D), Sven Giegold (Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Dan Nica (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Robert Hajšel (S&D), Maria Grapini (S&D), Klára Dobrev (S&D), Marianne Vind (S&D), Rovana Plumb (S&D), Isabel Santos (S&D), Johan Danielsson (S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Marc Angel (S&D), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Katarina Barley (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Vera Tax (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Ismail Ertug (S&D), Jens Geier (S&D), Constanze Krehl (S&D), Maria Noichl (S&D), Tiemo Wölken (S&D), Dietmar Köster (S&D)
 Subiect: Amenințarea iminentă la adresa statului de drept și a democrației în Bulgaria

Bulgaria a devenit membră a UE în 2007, cu un mecanism special de monitorizare în domeniile următoare: sistemul judiciar, combaterea corupției și crima organizată (MCV - mecanismul de cooperare și de verificare). În octombrie 2019, la peste 10 ani de la lansarea MCV, Comisia a concluzionat că Bulgaria a făcut suficiente progrese pentru a se pune capăt monitorizării. După această concluzie, situația din Bulgaria a continuat să se deterioreze, atingând niveluri foarte îngrijorătoare în iulie 2020, când majoritatea mecanismelor democratice din țară păreau a fi blocate. Acest lucru este demonstrat și de faptul că, în conformitate cu indicele de percepție a corupției din 2019 al Transparency International, Bulgaria este țara cea mai coruptă dintre toate statele membre. În ceea ce privește libertatea mass-mediei, situația este și mai gravă: Bulgaria se situează la finalul clasamentului mondial al libertății presei întocmit de organizația Reporteri fără frontiere, ocupând locul 111. Independența și responsabilitatea sistemului judiciar au cunoscut, de asemenea, o deteriorare semnificativă. Polarizarea radicală a activității procurorului general nou-ales s-a tradus prin atacuri la adresa principiilor proprietății private și pieței libere și a culminat cu o incursiune ostentativă în clădirea președintelui republicii, în timpul căreia au fost percheziționate birourile administrației și au fost arestați mai mulți funcționari. Această acțiune a fost fără precedent și de neacceptat într-un stat de drept.

Situația statului de drept din Bulgaria reprezintă o urgență și necesită acțiuni concrete pentru a proteja cetățenii bulgari.

1. Cum a evaluat Comisia situația actuală din Bulgaria din perspectiva libertății mass-media, a reformelor anticorupție și a independenței sistemului judiciar?

2. Ce fel de instrumente pot fi activate la nivelul UE pentru a evita o mai mare deteriorare a statului de drept în Bulgaria?

3. Ce măsuri concrete a adoptat Comisia în ceea ce privește Bulgaria și ce fel de recomandări ar putea fi eficiente pentru a remedia situația?

Depunere: 14/08/2020

Dată-limită: 15/11/2020

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 21 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate