Parlamentarna vprašanja
PDF 53kWORD 11k
14. avgust 2020
O-000051/2020
Vprašanje za ustni odgovor O-000051/2020
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Radan Kanev (PPE), Elena Yoncheva (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Ramona Strugariu (Renew), Petar Vitanov (S&D), Bas Eickhout (Verts/ALE), Petra De Sutter (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Tsvetelina Penkova (S&D), Sven Giegold (Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Ivo Hristov (S&D), Dan Nica (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Brando Benifei (S&D), Robert Hajšel (S&D), Maria Grapini (S&D), Klára Dobrev (S&D), Marianne Vind (S&D), Rovana Plumb (S&D), Isabel Santos (S&D), Johan Danielsson (S&D), Evin Incir (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Andreas Schieder (S&D), Marc Angel (S&D), Birgit Sippel (S&D), Tanja Fajon (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Katarina Barley (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Vera Tax (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Ismail Ertug (S&D), Jens Geier (S&D), Constanze Krehl (S&D), Maria Noichl (S&D), Tiemo Wölken (S&D), Dietmar Köster (S&D)
 Zadeva: Neposredna grožnja pravni državi in demokraciji v Bolgariji

Ob pristopu Bolgarije Evropski uniji leta 2007 je bil vzpostavljen posebni mehanizem za sodelovanje in preverjanje na področju pravosodja ter za okrepitev boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Komisija je oktobra 2019 – več kot 10 let po vzpostavitvi mehanizma – ugotovila, da je napredek Bolgarije pri preverjanju zadosten in da lahko z njim preneha. Po tej ugotovitvi so se razmere v Bolgariji še naprej slabšale in julija 2020 dosegle zelo zaskrbljujočo raven, ko se zdi, da je delovanje večine demokratičnih mehanizmov v državi onemogočeno. To potrjuje tudi dejstvo, da je po indeksu zaznave korupcije za leto 2019, ki ga je objavila organizacija Transparency International, korupcija v državi najbolj razširjena med vsemi državami članicami. Razmere so še hujše na področju svobode medijev, kjer se je Bolgarija s 111. mestom znašla na samem dnu svetovnega indeksa svobode tiska Novinarjev brez meja. Znatno sta se poslabšali tudi neodvisnost in odgovornost sodstva. Nedavno izvoljeni generalni državni tožilec s svojim globoko razdvajajočim načinom dela povzroča napade na načeli zasebne lastnine in prostega trga, ki so doživeli vrhunec v razvpiti preiskavi zgradbe urada predsednika republike, med katero so preiskovali urade uprave in aretirali več uradnikov. Kaj takega se v državi, ki je pravna, ni še nikoli zgodilo in ni sprejemljivo.

Na področju pravne države vladajo v Bolgariji izjemne razmere in potrebni so konkretni ukrepi za zaščito bolgarskih državljanov.

1. Kako Komisija ocenjuje trenutne razmere v Bolgariji na področju svobode medijev, protikorupcijskih reform in neodvisnosti pravosodja?

2. Katere vrste instrumentov bi lahko uporabili na ravni Unije, da bi preprečili nadaljnjo slabitev pravne države v Bolgariji?

3. Katere otipljive ukrepe je sprejela Komisija v zvezi z Bolgarijo in kakšna priporočila bi utegnila biti učinkovita za izboljšanje razmer?

Vloženo: 14/08/2020

Rok za odgovor: 15/11/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 21. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov