Förfarande : 2020/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000052/2020

Ingivna texter :

O-000052/2020 (B9-0020/2020)

Debatter :

PV 19/10/2020 - 19
CRE 19/10/2020 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 38kWORD 9k
8 september 2020
O-000052/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000052/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Sabine Verheyen
för utskottet för kultur och utbildning
 Svar i kammaren 
 Angående: Den europeiska utbildningens framtid i samband med covid-19

Covid-19-pandemin har förorsakat störningar utan motstycke för utbildningen i hela Europeiska unionen. Utbildningsinstitutioner i alla medlemsstater har varit tvungna att stänga, prov har ställts in och miljontals elever har plötsligt blivit tvungna att övergå till online- eller distansundervisning.

1. Hur bedömer rådet krisens effekter på institutionerna, deras personal och de studerande?

2. Vilka lärdomar har dragits av den plötsliga övergången till storskalig digital inlärning?

3. Vilka utbildningspolitiska prioriteringar har fastställts under de senaste sex månaderna för att råda bot på situationen och göra våra utbildningssystem mer inkluderande och motståndskraftiga?

4. Hur ämnar rådet inlemma lärdomarna i den uppgraderade handlingsplanen för digital utbildning och det europeiska området för utbildning?

5. Vilken långsiktig vision har rådet för EU:s utbildningspolitik?

Ingiven: 08/09/2020

Sista svarsdag: 09/12/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 10 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy