Парламентарен въпрос - O-000053/2020Парламентарен въпрос
O-000053/2020

Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор O-000053/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Sabine Verheyen
от името на комисията по култура и образование

Процедура : 2020/2760(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000053/2020
Внесени текстове :
O-000053/2020 (B9-0021/2020)
Гласувания :
Приети текстове :

Пандемията от COVID-19 наруши по безпрецедентен начин образованието и обучението в целия Европейски съюз. Институциите за образование и обучение в държавите членки трябваше да затворят врати, изпитите бяха отменени и милиони учащи се трябваше да преминат внезапно към онлайн или дистанционно обучение.

Внесен: 08/09/2020

Краен срок: 09/12/2020

Последно осъвременяване: 10 септември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност