Parlementaire vraag - O-000053/2020Parlementaire vraag
O-000053/2020

De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000053/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sabine Verheyen
namens de Commissie cultuur en onderwijs

Procedure : 2020/2760(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000053/2020
Ingediende teksten :
O-000053/2020 (B9-0021/2020)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De COVID-19-pandemie heeft in de hele Europese Unie een ongekende ontwrichting van onderwijs en opleiding veroorzaakt. In alle lidstaten moesten onderwijs- en opleidingsinstellingen sluiten, werden examens geannuleerd en moesten miljoenen leerlingen en studenten opeens overschakelen op digitaal onderwijs of leren op afstand.

Ingediend: 08/09/2020

Vervalt: 09/12/2020

Laatst bijgewerkt op: 10 september 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid