Pytanie poselskie - O-000053/2020Pytanie poselskie
O-000053/2020

Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000053/2020
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Sabine Verheyen
w imieniu Komisji Kultury i Edukacji

Procedura : 2020/2760(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000053/2020
Teksty złożone :
O-000053/2020 (B9-0021/2020)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowe zakłócenia w oświacie i w sektorze szkoleń w całej Unii Europejskiej. Instytucje edukacyjne i szkoleniowe w państwach członkowskich musiały zaprzestać działalności, egzaminy odwoływano, a miliony osób uczących się musiały nagle przejść na tryb nauki online lub nauczanie na odległość.

Przedłożone: 08/09/2020

Termin ważności: 09/12/2020

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności