Întrebare parlamentară - O-000053/2020Întrebare parlamentară
O-000053/2020

Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000053/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Procedură : 2020/2760(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000053/2020
Texte depuse :
O-000053/2020 (B9-0021/2020)
Voturi :
Texte adoptate :

Pandemia de COVID-19 a tulburat într-un mod nemaivăzut învățământul și formarea profesională peste tot în Uniunea Europeană. Instituțiile de învățământ și de formare profesională din statele membre au fost nevoite să se închidă, au fost anulate examene, iar milioane de cursanți și elevi au fost nevoiți să treacă brusc la un proces de studii online sau la distanță.

Depunere: 08/09/2020

Dată-limită: 09/12/2020

Ultima actualizare: 10 septembrie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate