Parlamentná otázka - O-000053/2020Parlamentná otázka
O-000053/2020

Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19

Otázka na ústne zodpovedanie O-000053/2020
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2020/2760(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000053/2020
Predkladané texty :
O-000053/2020 (B9-0021/2020)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Pandémia COVID-19 spôsobila bezprecedentné narušenie vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európskej únii. Vzdelávacie inštitúcie a školiace strediská v členských štátoch museli byť zatvorené, skúšky boli zrušené a milióny študentov museli náhle prejsť na internetové alebo diaľkové vzdelávanie.

Predložené: 08/09/2020

Termín na zodpovedanie: 09/12/2020

Posledná úprava: 10. septembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia