Parlamentní otázky
PDF 53kWORD 10k
11. září 2020
O-000055/2020
Otázka k ústnímu zodpovězení O-000055/2020
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli
článek 136 jednacího řádu
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Předmět: Energetická nezávislost Evropy a extrateritorialita práva USA

Zavedení nového sankčního režimu Spojených států vůči evropským společnostem, které jsou zapojeny do projektu Nord Stream 2, je znepokojující. Zároveň je i příkladem toho, s jakými obtížemi se setkávají evropští lídři při ochraně a podpoře energetické nezávislosti našeho kontinentu.

Tyto sankce budou mít zpětnou účinnost a podle slov senátora Teda Cruze, který příslušný návrh zákona předložil, budou cílit na „každého, kdo je jakýmkoli způsobem zapojený do tohoto projektu“.

Bez ohledu na to, zda Nord Stream 2 podporujeme či nikoli, nelze akceptovat takové rozšíření oblasti působnosti práva USA. Tento zákon má sice ve svém názvu ochranu energetickou bezpečnost Evropy, avšak ve skutečnosti umožní Washingtonu svévolně se prosazovat na evropském trhu s energií.

1. Jak se hodlá Komise, která se pyšní tím, že chrání evropské společnosti vykonávající zákonnou činnost, oponovat tomuto novému sankčnímu režimu a jeho zpětnému účinku?

2. Co má vysoký představitel na mysli, když hovoří o zavedení „posíleného mechanismu sankcí, který zabezpečí, aby Evropa byla odolnější vůči účinkům extrateritoriálních sankcí ukládaných ze strany třetích zemí“?

Předložení: 11/09/2020

Platná do: 12/12/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 15. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí