Parlamendi esitatud küsimused
PDF 50kWORD 10k
11. september 2020
O-000055/2020
Suuliselt vastatav küsimus O-000055/2020
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale
Kodukorra artikkel 136
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Teema: Euroopa energiasõltumatus ja USA õiguse eksterritoriaalsus

Asjaolu, et Ameerika Ühendriigid rakendavad Nord Stream 2 projektis osalevate Euroopa ettevõtete suhtes uut sanktsioonirežiimi, on murettekitav. Lisaks annab see tunnistust Euroopa juhtide raskustest Euroopa energiasõltumatuse kaitsmisel ja toetamisel.

Nendel sanktsioonidel on tagasiulatuv mõju ja seaduseelnõu esitanud senaatori Ted Cruzi sõnul on need suunatud „kõigile, kes mingil moel projektis osalevad“.

Olenemata sellest, kas olla Nord Stream 2 poolt või vastu, ei saa nõustuda USA õiguse kohaldamisala sellise laiendamisega. Kuigi seaduseelnõu pealkiri viitab Euroopa energiajulgeoleku kaitsmisele, võimaldab see tegelikult Washingtonil omatahtsi Euroopa energiaturgu mõjutada.

1. Kuidas kavatseb komisjon, kes uhkusega nimetab end seaduslikult tegutsevate Euroopa äriühingute kaitsjaks, seista vastu uuele sanktsioonirežiimile ja selle tagasiulatuvale mõjule?

2. Mida kõrge esindaja silmas peab, rääkides tõhustatud sanktsioonimehhanismi loomisest, mis suurendab Euroopa vastupanuvõimet kolmandate riikide kehtestatud eksterritoriaalsete sanktsioonide mõjule?

Esitatud: 11/09/2020

Tähtaeg: 12/12/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 15. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika