Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 50kWORD 10k
11. syyskuuta 2020
O-000055/2020
Suullisesti vastattava kysymys O-000055/2020
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle
työjärjestyksen 136 artikla
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Aihe: Euroopan energiaomavaraisuus ja Yhdysvaltojen lainsäädännön ekstraterritoriaalisuus

On huolestuttavaa, että Yhdysvallat on ottanut käyttöön uuden pakotejärjestelmän Nord Stream 2 -hankkeessa mukana olevia eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Se myös osoittaa, millaisia vaikeuksia Euroopan johtajilla on heidän suojellessaan ja tukiessaan maanosan energiaomavaraisuutta.

Nämä pakotteet ovat vaikutukseltaan takautuvia, ja ne koskevat lakiesityksen tehneen senaattori Ted Cruzin sanoin ”kaikkia, jotka ovat hankkeessa mukana missä tahansa ominaisuudessa”.

Kannattipa tai vastustipa itse kukin sitten Nord Stream 2 -hanketta, tällaista Yhdysvaltojen lainsäädännön soveltamisalan laajentamista ei voida hyväksyä. Lakiesityksellä ei sen nimestä huolimatta niinkään suojella Euroopan energiaturvallisuutta, vaan sen myötä Washington voi puuttua Euroopan energiamarkkinoihin mielivaltaisella tavalla.

1. Miten komissio, joka sanoo ylpeänä suojelevansa laillista toimintaa harjoittavia eurooppalaisia yrityksiä, aikoo vastustaa tätä uutta pakotejärjestelmää ja sen takautuvaa luonnetta?

2. Mitä korkea edustaja tarkoittaa viitatessaan sellaisen ”tehostetun seuraamusmekanismin [perustamiseen], joka parantaa Euroopan kykyä suojautua kolmansien maiden asettamien ekstraterritoriaalisten pakotteiden vaikutuksilta”?

Jätetty: 11/09/2020

Määräaika: 12/12/2020

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö