Parlamenti kérdések
PDF 53kWORD 10k
2020. szeptember 11.
O-000055/2020
Szóbeli választ igénylő kérdés O-000055/2020
a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Tárgy: Európa energiafüggetlensége és az amerikai jog területen kívüli hatálya

Aggasztó, hogy az Egyesült Államok új szankciórendszert vezet be az Északi Áramlat 2 projekten dolgozó európai vállalatokkal szemben. Emellett jól illusztrálja azokat a nehézségeket, amelyekkel az európai vezetők szembesülnek a kontinens energiafüggetlenségének védelme és támogatása terén.

E szankciók visszamenőleges hatályúak lesznek, és a törvényt bevezető Ted Cruz szenátor szavaival élve kiterjednek „bárkire, aki bármilyen minőségben részt vesz a projektben”.

Függetlenül attól, hogy valaki támogatja-e vagy sem az Északi Áramlat 2-t, nem fogadható el az amerikai jog hatályának ilyen kiterjesztése. Megnevezése ellenére ez a törvény nem védi Európa energiabiztonságát, hanem lehetővé teszi Washington számára, hogy önkényesen ráerőltesse magát az európai energiapiacra.

1. Hogyan szándékozik a jogszerű tevékenységet folytató európai vállalatokat büszkén védő Bizottság szembeszállni ezzel az új szankciórendszerrel és annak visszamenőleges jellegével?

2. Mire céloz a főképviselő, amikor egy „megerősített szankciómechanizmus” létrehozására hivatkozik, amely „javítani fogja Európa ellenálló képességét a harmadik országok által kiszabott, területen kívüli szankciók hatásaival szemben”?

Előterjesztve: 11/09/2020

Határidő: 12/12/2020

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2020. szeptember 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat