Deputātu jautājumi
PDF 60kWORD 10k
2020. gada 11. septembris
O-000055/2020
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000055/2020
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos
Reglamenta 136. pants
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Temats: Eiropas enerģētiskā neatkarība un ASV tiesību aktu eksteritorialitāte

Jauna ASV sankciju režīma īstenošana, vēršoties pret Eiropas uzņēmumiem, kas strādā pie Nord Stream 2 projekta, rada bažas. Turklāt tas uzskatāmi parāda grūtības, ar kurām saskaras Eiropas līderi kontinenta enerģētiskās neatkarības aizsargāšanā un atbalstīšanā.

Šīm sankcijām būs atpakaļejošs spēks, un saskaņā ar likumprojektu iesniegušā senatora Ted Cruz sacīto tās būs vērstas pret jebkuru, kas jebkādā statusā iesaistīts projektā.

Neatkarīgi no tā, vai Nord Stream 2 ir atbalstāms vai ne, šāds ASV tiesību aktu piemērošanas jomas paplašinājums nav pieņemams. Neraugoties uz likumprojekta nosaukumu, ar to nevis tiks aizsargāta Eiropas enerģētiskā neatkarība, bet drīzāk dota iespēja Vašingtonai patvaļīgi ietekmēt Eiropas enerģijas tirgu.

1. Kā Komisija, kas lepojas ar likumīgās darbībās iesaistītu Eiropas uzņēmumu aizsargāšanu, plāno vērsties pret šo jauno sankciju režīmu un tā atpakaļejošo spēku?

2. Ko augstais pārstāvis domā, atsaucoties uz tāda pastiprināta sankciju mehānisma izveidi, ar kuru tiks uzlabota Eiropas noturība pret trešo valstu piemērotu eksteritoriālu sankciju ietekmi?

Iesniegšanas datums: 11/09/2020

Termiņš: 12/12/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 15. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika