Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 10k
11. september 2020
O-000055/2020
Vprašanje za ustni odgovor O-000055/2020
za podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Člen 136 Poslovnika
Emmanuel Maurel (GUE/NGL), Marc Angel (S&D), Manon Aubry (GUE/NGL), François-Xavier Bellamy (PPE), Monika Beňová (S&D), Manuel Bompard (GUE/NGL), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Leila Chaibi (GUE/NGL), Miroslav Číž (S&D), Özlem Demirel (GUE/NGL), Geoffroy Didier (PPE), Maria Grapini (S&D), Robert Hajšel (S&D), Valérie Hayer (Renew), Eero Heinäluoma (S&D), Brice Hortefeux (PPE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Sira Rego (GUE/NGL), Dominique Riquet (Renew), Helmut Scholz (GUE/NGL), Joachim Schuster (S&D), Irène Tolleret (Renew), Viktor Uspaskich (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Christophe Grudler (Renew), Manu Pineda (GUE/NGL), Arnaud Danjean (PPE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL), Anne Sander (PPE), Cornelia Ernst (GUE/NGL)
 Zadeva: Energetska neodvisnost Evrope in ekstrateritorialnost prava ZDA

Združene države so proti evropskim podjetjem, ki sodelujejo v projektu Severni tok 2, uvedle nov režim sankcij, kar je zaskrbljujoče. To ponazarja težave, s katerimi se srečujejo evropski voditelji pri varovanju in podpiranju energetske neodvisnosti naše celine.

Cilj sankcij, ki bodo veljale retroaktivno, bodo po besedah senatorja Teda Cruza, ki je predlagal ta zakon, „vsi subjekti, ki so na kakršen koli način povezani s tem programom“.

Karkoli si že mislimo o Severnem toku 2, ne moremo sprejeti takšne razširitve področja uporabe prava ZDA. Kljub svojemu imenu zakon ne bo ščitil energetske varnosti Evrope, temveč bo Washingtonu omogočil samovoljno poseganje na evropski energetski trg.

1. Kako namerava Komisija, ki je ponosna na svojo zaščito evropskih podjetij, ki opravljajo zakonite dejavnosti, nasprotovati temu novemu režimu sankcij in njegovi retroaktivni uporabi?

2. Kaj točno želi reči visoki predstavnik, ko omenja uvedbo „okrepljenega mehanizma sankcij, ki bo izboljšal odpornost Evrope na posledice ektrateritorialnega izvajanja sankcij s strani tretjih držav?“

Vloženo: 11/09/2020

Rok za odgovor: 12/12/2020

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 15. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov