Parlamentsfrågor
PDF 46kWORD 10k
15 september 2020
O-000056/2020
Fråga för muntligt besvarande O-000056/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
för ID-gruppen
 Angående: Den nuvarande och framtida situationen för det ekonomiska stödet till Euronews

Mellan 2014 och 2018 fick Euronews totalt 122 miljoner euro från kommissionen, vilket motsvarar i genomsnitt 24,4 miljoner euro per år. Detta innebär att en tredjedel av den privata kanalen finansieras med EU-medel, trots att de flesta EU-medborgare inte ens kan ta emot tv-programmet. Ovanstående upplysningar är tagna från ett svar på en begäran till generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys (EPRS).

Detta väcker frågor om bakgrunden till Euronews, och det faktum att kommissionens fortsatta finansiering av kanalen fortfarande är öppen, och huruvida den kommer att fortsätta, eller bör fortsätta över huvud taget.

1. Har de EU-medel som Euronews fått någonsin erbjudits andra nyhetsföretag?

2. Vilka kriterier låg till grund för ingåendet av avtalet med Euronews?

3. I vilken utsträckning anser kommissionen att rättvis konkurrens skyddas om Euronews – enligt en företrädare för programföretaget – inte förefaller vara lönsamt utan unionsfinansiering?

4. Vad anser kommissionen om det faktum att Euronews också producerar betalt innehåll (sponsrade inlägg, igenkännliga i varje enskilt fall genom ett tillägg i början och slutet av inlägget) och har en EU-revision genomförts för att kontrollera att dessa betalda annonser inte översätts till EU-språk med hjälp av EU-medel?

5. Vad anser kommissionen om att Euronews har inrättat kontor i Bryssel, Kairo, Doha, London, Paris, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington och Peking, varmed endast två kontor av tio verkar ha etablerats i en EU-huvudstad?

6. I vilken utsträckning finns det ett behov av att ytterligare främja Euronews genom unionsmedel, då kanalen, ännu många år efter att den skapades, fortfarande inte har lyckats vinna någon relevant marknadsandel, och kanalens grundande medlemmar (Europeiska rundradiounionen) möjligtvis har sålt sina aktier på grund av kanalens bristande framgång, så att 88 % av Euronews nu innehas av ett icke-europeiskt finansiellt holdingföretag, med förbindelser till den egyptiske affärsmannen Naguib Sawiris?

Ingiven: 15/09/2020

Sista svarsdag: 16/12/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 16 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy