Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 10k
15. september 2020
O-000057/2020/rev.1
Suuliselt vastatav küsimus O-000057/2020/rev.1
komisjonile
Kodukorra artikkel 136
Frances Fitzgerald, Dennis Radtke
fraktsiooni PPE nimel
 Teema: Terviklikud ELi meetmed hoolduse, sealhulgas lastehoiu, eakate ja puuetega inimeste hoolduse valdkonnas ja liikumine Euroopa hooldusstrateegia suunas

Hoolduse osas tõstis COVID-19 esile sellised küsimused, nagu hooldekodudes elavate eakate inimeste hooldamine, pidev koormus, mida kujutab endast haigete või puuetega inimeste hooldamine, samuti surve, mida kogevad töötavad vanemad seoses lastehoiuga ja selle teenuse eest tasumisega. Üldiselt on ELi üle 32 miljonist koolieelikust juurdepääs koolieelse hoolduse teenusele vähem kui poolel. Eakate hoolduse vallas ületab nõudlus pakkumist, kusjuures eriliseks probleemiks peetakse hooldust pikaajalistes hooldeasutustes. ELis pakutava hoolduse, eelkõige krooniliste haigete ja puuetega inimeste hoolduse kohta on vaja koguda täpseid andmeid, eristatuna hoolduse liigi kaupa.

Üle 50 % alla 65-aastastest, enamik neist naised, kombineerib hooldust töölkäimisega. Hoolduskohustus on üks peamisi põhjuseid, miks naised osalevad tööturul vähem, ning paljud neist kas vähendavad oma tööaega või lahkuvad tasustatud töölt. Kättesaadavad andmed tõendavad soolise lõhe olemasolu hoolduse vallas, mis omakorda mõjutab soolist lõhet pensionite osas. Mitteametlike hooldajate poolt osutatud hooldus ei ole seadustatud ja see on suur probleem.

1. Kas komisjon võiks kirjeldada, milliseid vahendeid on kulutatud hooldusteenuste osutamiseks ja milliste kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku programmide raames on seda tehtud?

2. Kas komisjon kirjeldaks, milliseid mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) vahendeid ta kavatseb kasutada hooldusteenuste nõudluse rahuldamiseks ja naiste vähese tööturul osalemise probleemi lahendamiseks?

3. Kas komisjon kavatseb hooldusteenuste probleemi lahendamisel kasutada ära elukestva õppe, teadusuuringute ja infrastruktuuri arendamise programmide vahelist koostoimet?

4. Kas komisjon kavatseb koguda andmeid eri liiki hooldusteenuste osutamise kohta, võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse strateegiat ja COVID-19 kriisi mõju?

5. Kas komisjon kavatseb kasutada neid andmeid soolise lõhe täiendavaks uurimiseks hoolduse valdkonnas, eesmärgiga töötada välja Euroopa hooldajate strateegia, mis peaks suurendama võrdõiguslikkust ja tööhõivet ning tagama kvaliteetse hoolduse pakkumise?

6. Kas see hakkab toimima kui platvorm, mis hõlbustab parimate tavade vahetamist kvaliteetsete, kättesaadavate ja taskukohaste hooldusteenuste, ning hooldusteenuste eri vormide kohta?

7. Kas komisjon kaalub mitteametlike hooldajate olukorra uurimist ja liikmesriikide parimate tavade jagamist nende hooldustöö seadustamiseks?

Esitatud: 15/09/2020

Tähtaeg: 16/12/2020

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 27. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika